Kampanja kunta- ja hyvinvointialalla tehtävän työn puolesta – Suomen tärkein sijoitus

Julkaistu:

Kunta- ja hyvinvointialan työmarkkinajärjestöt kampanjoivat jälleen yhdessä julkisen työn arvostuksen ja riittävän rahoituksen puolesta, kun vuosi sitten lanseerattu Suomen tärkein sijoitus -kampanja saa jatkoa. Kampanja näkyy Tajan kanavissa huhtikuussa.

Kunta- ja hyvinvointialan työmarkkinajärjestöt kampanjoivat 15.–16.4. pidettävän kehysriihen alla julkisen työn merkityksen ja arvostuksen puolesta. Yhteiskampanjassa viestitään, että julkinen työ on Suomen tärkein sijoitus, koska sen tuottamat palvelut kannattelevat Suomea kaikkina aikoina.

Kampanjan toteuttavat pääsopijajärjestöt JUKO, Sote ry sekä JAU yhdessä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n kanssa.

Kunta- ja hyvinvointialan työmarkkinajärjestöt painottavat, että valtion vastuulla on varmistaa riittävä perusrahoitus ja toimintaedellytykset, jotta kunnat ja hyvinvointialueet kykenevät onnistuneesti suoriutumaan lakisääteisistä tehtävistään ja velvoitteistaan.

Järjestöt korostavat kampanjassa, että turvallinen yhteiskunta ja tehokkaat julkiset palvelut takaavat kansalaisille toimivan arjen huolehtien myös heikoimmista ja painottavat, että laadukkaat ja yhdenvertaiset palvelut täytyy taata kaikkialla Suomessa.

– Julkinen työ edistää yhteiskunnan vakautta tarjoamalla turvaa ja tukiverkkoja kansalaisille. Kuntien vastuulla on hengästyttävä lista palveluja, joita jokainen meistä käyttää jossain elämänsä vaiheessa, kirjoittaa JUKOn va. toiminnanjohtaja Jouni Vattulainen blogitekstissään.

– Vähintään yhtä hengästyttävä on hyvinvointialueiden tehtävien määrä. Ne huolehtivat perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta, sosiaalipalveluista, lasten, nuorten ja perheiden palveluista, työikäisten palveluista, mielenterveys- ja päihdepalveluista, vammaispalveluista, oppilashuollosta, pelastustoimesta ja ensihoidosta, hän jatkaa.

Tärkein sijoitus -kampanja näkyy Tajan sosiaalisen median kanavissa sekä verkkosivuilla huhtikuussa. Kampanja alkoi 2.4. ja on jatkoa toukokuussa 2023 toteutetulle kampanjalle.

Vuoden 2024 kampanjassa tuodaan esiin Taloustutkimuksen toteuttaman tuoreen kyselytutkimuksen tuloksia. Tulokset kertovat, että suomalaiset arvostavat kunnissa ja hyvinvointialueilla tehtävää työtä ja haluavat taata niiden lakisääteisille palveluille riittävän rahoituksen.

Voit lukea enemmän kyselyn tuloksista Pro terveys plussan puolelta.

Kampanjasivu löytyy osoitteesta www.tarkeissatoissa.fi/tarkeinsijoitus. Käytössä olevat somekanavat ovat X, LinkedIn, Facebook ja Instagram. Kampanjan aihetunniste on #TärkeinSijoitus #ViktigasteInvesteringen.

Asiasanat