Malttia sote-menojen säästötavoitteisiin

Julkaistu:

Akavan sairaanhoitajat ja Taja toivoo malttia sosiaali- ja terveysalan menoihin kohdistuvien säästötavoitteiden suunnitteluun. Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää tulee kehittää kokonaisuutena, ja on tärkeää tarkastella suunniteltavien muutosten pitkäaikaisia vaikutuksia.

Viime päivinä on uutisoitu hallitusneuvottelujen säästötavoitteista ja niihin mahdollisesti sisältyvästä tavoitteesta löytää miljardin säästöt sosiaali- ja terveyshuollon menoista (HS 5.5.).

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoita ja johtajia edustava Akavan sairaanhoitajat ja Taja toivoo malttia leikkauksiin. Hyvinvointialueiden toiminta on vasta käynnistynyt, ja nyt tarvitaan
rauhaa sen vakiinnuttamiseen.

Työmäärän lisääminen ei paranna tehokkuutta

Huomiota säästötavoitteita suunniteltaessa tulee kiinnittää erityisesti vallitsevaan sote-alan henkilöstöpulaan. Alan työolojen kehittäminen on tulevaisuuden kannalta avainasemassa.

Esihenkilöiden vastuun ja alaisten määrän on säilyttävä kohtuullisena. Johtajien ja esihenkilöiden karsiminen on riski toiminnan jatkuvuudelle ja työntekijöiden hyvinvoinnille. Yksikkö ei voi kehittää toimintaansa, jos sillä ei ole johtajaa, jolla on aikaa johtaa henkilöstöä, tehdä kehittämistyötä ja turvata laadukas näyttöön perustuva hoito.

– On hyvä, että sote-palveluja uudistetaan, mutta sen yhteydessä on tarkasteltava muutosten vaikutusta henkilöstön työmäärään: henkilöstön työtehtävien lisääminen ei paranna tehokkuutta, toteaa Tajan puheenjohtaja Vilhelmiina Lehto-Niskala.

Laadukas koulutus turvaa ammattitaitoisen henkilöstön

Sote-alan koulutuspaikkojen määrän lisääminen on myös tarpeellista, mutta se ei voi tapahtua koulutuksen laadun kustannuksella. Tarvitaan lisäresurssia opetukseen; vain tällä tavoin voidaan turvata ammattitaitoinen henkilöstö.

Jo nyt valtaosa sote-alan opinnoista tapahtuu verkkokursseina, ja opiskelijoiden käytännön taitoihin jää puutteita. Kun vastuuta vastavalmistuneiden osaamisesta vyörytetään yhä enemmän työelämälle, sote-palveluiden tilanne heikentyy edelleen, sillä vajaalla henkilöstöresurssilla on yhä vaikeampaa keskittyä laadukkaaseen perehdytykseen.

– Tämä ruokkii osaltaan noidankehää, jossa sekä koulutuksen tarjoama osaaminen että integroituminen työelämään kärsivät, Lehto-Niskala sanoo.

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää tulee kehittää kokonaisuutena

Tutkimus, koulutus ja riittävä määrä ammattitaitoista henkilöstöä ovat keskeisessä roolissa laadukkaan ja kustannusvaikuttavan hoidon toteutumisessa sekä muutoksiin varautumisessa.

– Suomesta löytyy erinomaista terveystieteellisestä tutkimusta ja tietoa näyttöön perustuvista toiminnoista, Lehto-Niskala sanoo.

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää tulee kehittää kokonaisuutena. Tehostamisen kohteita etsittäessä on osattava nähdä menojen ja niiden muutosten kauaskantoiset vaikutukset.

Lisätietoja:

Vilhelmiina Lehto-Niskala, puheenjohtaja

Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry

vilhelmiina.lehto-niskala@taja.fi

0503091349

Asiasanat