Marja Renholm vuoden 2020 Venny!

Julkaistu:

Sairaanhoitajien koulutussäätiö on myöntänyt vuosittaisen Venny Snellman -tunnustuksen Helsingin yliopistollisen sairaalan johtavavalle ylihoitajalle Marja Renholmille.

Johtava ylihoitaja Marja Renholm palkittiin rohkeasta, uutta luovasta ja tuloksellisesta toiminnasta hoitotyön kehittämiseksi.Tunnustuksessa painotettiin Renholmin Covid-19 -pandemian aikasen toiminnan merkitystä HUS-alueella ja sen ulkopuolella. Hän on ollut mukana kehittämässä myös koronavirusnäytteenottoon drive in- pisteitä sekä osallistunut hoitotyön edustajana HUS:n, Uudenmaan kuntien- sekä Erva- alueen pandemiakoordinaatioryhmiin.

Renholm on kokenut, pitkän uran julkisessa terveydenhuollossa tehnyt ammattilainen, jolla on vankka kliininen ja hallinnollinen osaaminen. Johtava ylihoitaja, terveystieteiden tohtori Marja Renholmin toiminta hoitotyön johtajana havainnollistaa hoitotyön ja hoitotyön koulutuksen ja erityisesti hoitotyön johtamisen merkityksen terveydenhuollon poikkeuksellisissa olosuhteissa.

"Kunpa myös työnantaja HUS palkitsisi arvokasta työtä tekevät sote-ammattilaiset."

JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren muistuttaa, että sairaanhoitajien koulutussäätiön tunnustus HUSin johtavalle ylihoitajalle ei poista työnantajan vastuuta palkita arvokasta työtä tekeviä sote-ammattilaisia. Hoitotyön johtaminen on oma ammattinsa, joka onnistuessaan se mahdollistaa sote-organisaation menestymisen vaikeinakin aikoina.

Lisätietoa:

Venny Snellman -tunnustusapuraha

JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren – ”Sairaanhoitajien koulutussäätiön tunnustus HUSin johtavalle ylihoitajalle ei poista työnantajan vastuuta palkita arvokasta työtä tekeviä sote-ammattilaisia”

Mielipide: Kuka hoitajia johtaa ja miten? Hoitotyö tarvitsee ammattijohtajia

Asiasanat