Neuvottelukierros vauhtiin yksityisellä terveyspalvelualalla

Julkaistu:

Terveyspalvelualan Unionin ja HALIn väliset terveyspalvelualan työehtosopimusneuvottelut alkoivat 8.4.2022. Ensimmäisessä neuvottelussa käsiteltiin alustavasti osapuolten keskeisimpiä neuvottelutavoitteita.

Nykyinen työehtosopimus on voimassa 30.4.2022 saakka.

Tässä ensimmäisessä neuvottelussa käytiin läpi puolin ja toisin neuvottelutavoitteita. -Meidän työntekijäpuolen keskeisiä tavoitteita ovat mm ostovoimaa parantavat palkankorotukset ja perhevapaiden uudistaminen, kertoo Akavan sairaanhoitajat ja Tajan neuvottelija Kukka Junno. Taja neuvottelee sopimuksesta osana Terveyspalvelualan Unionia joka koostuu kahdeksasta liitosta, työnantajaa edustaa Hyvinvointiala Hali ry.

------

Terveyspalvelualan Unioni on ammatillisesti laajin terveyspalvelualan neuvottelujärjestö ja se edustaa neuvotteluissa kaikkia kahdeksaa jäsenjärjestöään. Unionin jäsenliittojen jäsenet työskentelevät erilaisissa terveydenhuollon, kuntoutuksen, sosiaalialan asiantuntija- ja ammattitehtävissä sekä ravitsemuspalvelu-, puhtauspalvelu-, kiinteistönhoito- ja toimistotehtävissä.

Lisätietoja:

Kukka Junno, 040 5073648, kukka.junno@taja.fi

Asiasanat