Poikkeusolot ovat kuormittaneet sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoita ja työntekijöitä, korjaavia toimenpiteitä tarvitaan

Julkaistu:

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen laatu on kärsinyt pitkän etäopetuksen aikana. Akavan sairaanhoitajat ja Tajan pitää tärkeänä, että taloudellisia resursseja kohdistetaan nyt sosiaali- ja terveysalan AMK-koulutukseen. Vain näin voidaan varmistaa opiskelijoiden oppiminen ja osaaminen myös kliinisissä taidoissa ja inhimillisessä kohtaamisessa. Näitä taitoja ei ole voitu harjoitella etänä yhtä tehokkaasti ja riittävästi kuin fyysisessä opetuksessa.

Opiskelijahuoltoon tarvitaan lisää resursseja, jotta opiskelijoiden jaksamista pystytään riittävästi tukemaan ja jotta heidän opintonsa etenevät tutkintosuunnitelman mukaisesti. Riittävät resurssit YTHS:n mielenterveyspalveluissa on turvattava etenkin nyt, kun myös ammattikorkeakouluopiskelijat ovat siirtyneet YTHS:n piiriin ja koronapandemia haastaa opiskelijoiden hyvinvointia.

Tajan opiskelijaverkoston puheenjohtaja Elina Pajakoski painottaa sitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden pitää pystyä valmistumaan riittävillä kliinisillä taidoilla ja suunnitellussa aikataulussa. Heitä tarvitaan työelämässä!

-Koronasta toipumisen ajalle pitäisi lisätä kliinisiä opettajia terveydenhuollon organisaatioihin tukemaan harjoitteluohjauksia ja keventämään terveydenhuoltohenkilöstön ohjauksen määrää.

Poikkeusolot kuormittavat

Hyvä harjoitteluohjaus kehittää opiskelijan taitoja ja tukee alalle kiinnittymistä. Liittoon on tullut lisääntyvästi yhteydenottoja opiskelijoilta, jotka kertovat pettymyksistä työharjoitteluissa. Työpaikoilla valmiiksi väsynyt ja poikkeusolojen entisestään kuormittama henkilöstö tarvitsee aikaa toipumiseen. Opiskelijoilta tulleen viestin mukaan väsymys on paikoin heijastunut myös opiskelijoiden ohjaukseen käytännön harjoittelujaksoilla, kertoo Akavan sairaanhoitajat ja Tajan puheenjohtaja Satu Pulkkinen.

-Rahaa on kohdennettava sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstön psykososiaaliseen tukeen koronakriisistä toipumisen helpottamiseksi. Akavan sairaanhoitajat ja Taja edellyttää sekä ennaltaehkäisevää työtä, että korjaavia menetelmiä työelämän laadun, työssä jaksamisen ja alalla pysymisen edistämiseksi, huomauttaa Satu Pulkkinen.

Lisätietoja:

Akavan sairaanhoitajat ja Taja puheenjohtaja Satu Pulkkinen, satu.pulkkinen@taja.fi,

puh. 050 309 1349 ja Tajan opiskeljaverkoston puheenjohtaja Elina Pajakoski elina.pajakoski@taja.fi

Asiasanat