Sote-uudistus on hyväksytty

Julkaistu:

Eduskunta hyväksyi sote-uudistuksen 23.6.2021. Päätös varmistaa sen, että jatkossa sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisestä vastaavat Suomessa uudistuksen yhteydessä perustettavat 21 hyvinvointialuetta ja Helsingin kaupunki. Hyväksytyt lait tulevat porrastetusti voimaan 1.7.2021 ja 1.1.2023 välillä.

Akavan sairaanhoitajat ja Taja pitää hyvänä, että sote-uudistus vihdoin etenee. Uudistuksen valmistelu on ollut pitkä prosessi ja nyt päästään aloittamaan sen toimeenpano. Valmista ei silti vielä tietenkään ole, vaan tästä työ monin osin vasta alkaa, muistuttaa Tajan puheenjohtaja Vilhelmiina Lehto-Niskala. On kuitenkin hyvä huomata, että monet asiantuntijat, mukana myös suuri joukko terveystieteiden ja hoitotyön asiantuntijoita, ovat tehneet suuren työn valmistellessaan uudistusta -hän toteaa.

Nyt on aika ja tilaisuus kiinnittää huomiota uudistuksen keskeisiin tavoitteisiin: Sosiaali- ja terveysalan houkuttelevuuden lisäämiseen, työn kehittämiseen ja tutkimustoiminnan tuomiseen osaksi perustyötä. Jotta nämä tavoitteet voidaan saavuttaa, tulee jo alusta asti hyvinvointialueiden päätöksenteossa ottaa käyttöön hoitohenkilökunnan ohella hoitotyön asiantuntijoiden, esimiesten ja johtajien tärkeä osaaminen -Lehto-Niskala painottaa.

Sote-uudistuksen aikataulu:

Väliaikainen valmistelutoimielin aloittaa 1.7.2021

Ensimmäiset hyvinvointialueen aluevaalit 23.1.2022

Uudet aluevaltuustot aloittavat 1.3.2022

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu ja henkilöstö siirtyvät hyvinvointialueille 1.1.2023

Lisätietoa:

Puheenjohtaja Vilhelmiina Lehto-Niskala, Akavan sairaanhoitajat ja Taja 050-309 1349

Toiminnanjohtaja Kukka Junno, Akavan sairaanhoitajat ja Taja 040-507 3648

www.soteuudistus.fi

Asiasanat