Vuoden 2021 päihdesairaanhoitaja on Sonja Eerola

Julkaistu:

Sonja Eerola toimii korvaushoidon palveluesimiehenä Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä (Kymsote). Sonjaa kuvaillaan pitkänlinjan päihdesairaanhoitajaksi, joka on ollut ratkaisevasti vaikuttamassa päihdelinjaston kehittämisessä.

Eerolan erityisinä ansioina mainitaan opioidiriippuvuuden korvaushoidon, terveysneuvontapisteiden ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen.

Eerolan toiminnan keskiössä ovat potilaat ja heidän osallistaminen palvelujen kehittämiseen. Hän on myös innostanut esimerkillään kollegoitaan osallistumaan palvelujen kehittämiseen ja kouluttautumaan monipuolisesti päihdehoitotyöhön.

Vuoden 2021 päihdesairaanhoitajaksi valitun Eerolan mukaan riippuvuushoitoihin panostaminen on riskitön ja taatusti tuottava sijoitus tulevaisuuteen.

-Kyse ei ole vain matalasta kynnyksestä, vaan täydestä esteettömyydestä. Myös kertakäyttökehitys on heitettävä ”romukoppaan”, korostaa Sonja Eerola.

Vuoden 2021 päihdelääketieteen väitöskirjan tekijäksi valittiin Elina Rautiainen

Vuoden 2021 parhaana päihdelääketieteellisenä väitöskirjana palkittiin terveystieteen tohtori Elina Rautiaisen väitöskirja ”Health service use, care costs, and associated care outcomes of patients with alcohol use disorder in North Karelia, Finland: A register-based study”.

Artikkeliväitöskirja on tehty Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Rautiainen on ensimmäinen sairaanhoitajataustainen Päihdelääketieteen yhdistyksen väitöskirjapalkittu.

Väitöskirjassaan Rautiainen selvitti rekisteritutkimuksen keinoin alkoholiongelmiin liittyvää palvelunkäyttöä, hoitotuloksia, hoidon kustannuksia sekä alueellisten palveluiden vaikuttavuutta. Väitöskirjassa havaittiin, että päihdehoitoon pääsy oli yhteydessä parempiin hoitotuloksiin ja matalampiin hoidon kokonaiskustannuksiin.

Tutkimus osoitti myös, että päihdehoidon ulkopuolelle jääminen kasvatti kuoleman riskin lisäksi myös hoidon kokonaiskustannuksia. Alkoholiongelmiin liittyvä somaattinen oheissairastavuus oli suurin yksittäinen hoidon korkeita kustannuksia selittävä tekijä.

Rautiaisen väitöskirjan tuloksia voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelu- ja kehittämistyössä, mikä on erityisen ajankohtaista hyvinvointialueiden aloittaessa työskentelyään.

Vuoden 2021 päihdelääkäriksi Antti Mikkonen ja vuoden 2021 parhaana lääketieteen opiskelijan syventävänä työnä palkitaan lääketieteen kandidaatti Neea Fältbergin artikkeli Buprenorphine-Naloxone abuse among Participants in the needle exchange programme. A Finnish Time-Trend Study from 2008 to 2018. Artikkeli on julkaistu Heroin addiction and related clinical problems -julkaisusarjassa elokuussa 2021.

Vuoden päihdesairaanhoitaja tunnustus on jaettu vuodesta 2000 alkaen, sen jakavat yhteistyössä Päihdelääketieteen yhdistys ja Akavan sairaanhoitajat ja Taja

Asiasanat