Kuntavaalit 2021

Tajalaiset ehdokkaat kuntavaaleissa 2021

Etelä-Savo

SAVONLINNA

Sanna Väisänen, Sairaanhoitaja, terveyden edistämisen opiskelija (TtK + TtM)

Vasemmistoliitto

Nro:135

Olen kerimäkeläislähtöinen sairaanhoitaja ja tuleva väestön terveyden edistämisen asiantuntija. Minun Savonlinnassa asukkaat nähdään kaupungin tärkeimpänä voimavarana, joiden hyvinvoinnista ei tule tinkiä. Sydäntä lähellä myös mm. ympäristö- ja tasa-arvokysymykset.

Facebook: https://www.facebook.com/vaisanensanna/

Instagram: https://www.instagram.com/sannavaisanenn

Pirkanmaa

TAMPERE

Matti Ollila, Laatupäällikkö, Sairaanhoitaja YAMK

Kokoomus

Nro; 323

Olen 42-vuotias tamperelainen perheenisä. Koulutukseltani olen sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) sairaanhoitaja. Työkokemusta minulla on sairaanhoitajan työstä erikoissairaanhoidossa noin kymmenen vuoden ajalta. Viimeiset kuusi vuotta olen toiminut erikoissairaanhoidossa kehittämisen ja laadunhallinnan parissa. Nykyisessä työssäni toimin Sydänsairaalassa laatupäällikönä. Terveydenhuollon asiat ovat luonnollisesti lähellä sydäntäni ja tunnen sen haasteita hyvin.

Olen aktiivisesti mukana myös urheiluseuratoiminnassa, joka kiinnostaa minua laaja-alaisesti. Erityisesti taitoluistelu ja jääkiekko ovat minulle tärkeitä lajeja oman sekä lasteni harrastustaustan kautta. Keskeisempänä seuratoiminnan vastuutehtävänäni toimin Tappara ry:n taitoluistelujaoston puheenjohtajana. Olen myös Tappara ry:n johtokunnan jäsen.

Kunnallispolitiikassa haluan erityisesti edistää kaupungin terveys- ja hyvinvointipalveluita sekä harrastamisen mahdollisuuksia ja olla mukana kehittämässä niitä palvelujen käyttäjien kannalta entistä sujuvampaan suuntaan. Itseäni luonnehtisin hyvin yhteistyöorientoituneeksi ja lähestyn haasteita aina mieluummin yhteistyön kuin vastakkainasettelun kautta.

https://www.mollila.fi
https://www.facebook.com/Ehdokas323/

Pohjois-Pohjanmaa

OULAINEN

Vuokko Hiltunen, Apulaisosastonhoitaja, TtM

Keskusta

Nro: 11

Olen 40-vuotias terveystieteiden maisteri Pohjois-Karjalan maaseutu pitäjästä Liperistä. Työskentelen Oulaskankaalla apulaisosastonhoitajana. Muutin Oulaisiin vähän yli kaksi vuotta sitten. Haluan olla kehittämässä Oulaisen paikallista elinvoimaa sekä viihtyisyyttä. Toivon, että pääsen hyvään yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa. Kaikki toimijat ovat tärkeitä niin, että kokonaisuus palvelee seutua mahdollisimman hyvin. Kotimaa. Kotikunta. Tärkeitä asioita, joista kotikunta on asukkailleen se kaikkein läheisin. Kotikunnasta on mahdollisuus tehdä vielä parempi paikka asua ja elää. Yhdessä. Lapset. Nuoret. Aikuiset. Vanhemmat ihmiset. Kunnan asukkaiden hyvinvoinnin turvaa luotettava ja hyvä hallinto sekä selkeä ja avoin taloudenhoito. Terveyspalvelut on tärkeä osa kunnan palveluiden kokonaisuutta. Ne toimivat hyvänä lähtökohtana alueen elinvoimalle ja viihtyisyydelle. Olen toiminut kirkkovaltuustossa, kunnanvaltuustossa ja kunnanhallituksessa Suomussalmella vuosina 2010-2018. Lisäksi toimin eri järjestöissä aktiivisena jäsenenä.

Pohjois-Savo

KUOPIO

Liisa Pietikäinen, sairaanhoitaja

Vihreät

Nro: 303

Politiikassa olen ollut mukana eri tavoin viimeiset 12 vuotta. Viimeiset neljä vuotta olen toiminut Kuopion kaupungin valtuutettuna ja Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan puheenjohtajana. Koulutukseltani olen sairaanhoitaja ja luonnontieteilijä (FM) ja työskentelen nyt perusterveydenhuollossa sairaanhoitajana. Päätöksentekijänä kuntalaisen hyvinvoinnin tulee mielestäni olla kuntapäättäjän lopullisena tavoitteena. Sitä kohti olen työskennellyt viimeiset neljä vuotta ja sitä kohti toivon pääseväni myös työskentelemään seuraavat neljä vuotta. Päätökseni politiikassa perustan tutkittuun tietoon ja odotan, että tehtyjen toimien ja päätösten vaikuttavuutta voidaan arvioida niin etu- kuin jälkikäteen. Ja tarvittaessa suuntaa pystytään ja uskalletaan vaihtaa. Tavoitteenani on tehdä päätöksiä joiden avulla kunta säilyy paikkana, jossa jokaisella kuntalaisella on hyvä asua ja elää.

https://www.liisapietikainen.fi/

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/liisapietikainen

Päijät-Häme

LAHTI

Ville Kirkonpelto, palveluyksikön johtaja

SDP

Nro: 300

Olen Ville Kirkonpelto, 33-vuotias palveluyksikön johtaja ja TtM-opiskelija. Pohjakoulutukseltani olen sairaanhoitaja, joka on työskennellyt Hämeen Rykmentissä sekä Lahden kaupunginsairaalan ja Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarin vuodeosastoilla.

Olen hakeutunut johtamisopintojen pariin, koska halusin päästä kehittämään hoitotyön johtamista ja laadukkaita terveydenhuollon palveluita. Omien kokemuksieni pohjalta näen johtamisessa keskeiseksi henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimisen ja organisaation tavoitteiden yhteensovittamisen.

Vuodesta 2018 olen toiminut monitahoisissa hoitotyön johtajan tehtävissä. Työskentelen parhaillaan Hämeenlinnan kaupungille palveluyksikön johtajana, jossa työni keskiössä on sekä lyhytaikaisen kuntoutuksen tuottaminen että pitkäaikaisen hoivan tarjoaminen ikäihmisille.

Tänä vuonna on edessä uusi merkittävä vaihe elämässä, kun valmistun Tampereen yliopistosta ja olen ensimmäistä kertaa ehdolla kuntavaaleissa. Puolueyhdistystoiminnassa olen ollut mukana vuodesta 2018, koska välitän siitä, miltä lahtelainen tulevaisuus näyttää. Sydämessäni ovat arvot vapaudesta, tasa-arvosta ja solidaarisuudesta.

Lahden tulee olla kaupunki, jossa ihmiset voivat rakentaa turvallista ja hyvinvoivaa tulevaisuutta. Lahden tulevaisuus tehdään jatkossakin yhdessä, ja pyydän sinua mukaan tekemään kanssani muutosta. Rakennetaan yhdessä Lahtea, jossa turvataan hyvät peruspalvelut ja jokaiselle tasavertainen mahdollisuus rakentaa omannäköistä elämäänsä.

www.villekirkonpelto.fi

www.facebook.com/poliitikkovillekirkonpelto

Satakunta

EURA

Piia Niinimäki-Mikkonen, Sairaanhoitaja (AMK), Yksikönjohtaja

Keskusta

Nro: 77

Olen naimisissa ja perheeseeni kuuluu mieheni lisäksi myös 14 ja 22-vuotiaat pojat. Vapaa aikanani tykkään liikkua Suomen luonnossa monilla eri tavoin.
Olen toiminut vuosien varrella erilaisissa luottamustoimissa muun muassa ammattiini ja poikien harrastuksiin liittyvillä tahoilla.
Tällä hetkellä vaikutan Euran yhteiskoulu Tammi ry:n puheenjohtajana, koska haluan edistää Euralaisten nuorten hyvinvointia.
Olen työskennellyt hoitoalalla 20-vuotta ja vanhusten yksilöllisen hoivan toteutuminen on minulle tärkeää työssäni.
Olen vuosia seurannut läheltä yrittäjyyttä Euran kunnassa muun muassa mieheni yrityksen johdosta ja ilman yrityksiä ei tapahdu kilpailua ja kehitystä kunnassa.

Uusimaa

ESPOO

Anne Heikkala, yksikönjohtaja, Sh YAMK

Kokoomus

Nro: 678

Olen espoolainen, kahden nuoren aikuisen äiti, sairaanhoitaja YAMK ja työskentelen yksikönjohtajana. Haluan mukaan kotikuntani päätöksentekoon vaikuttamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon asioihin ja arjen turvallisuuteen.

Minun Espoossani
• on turvallista asua, elää ja liikkua
• päättäjät ovat lähellä asukkaita ja kuulevat aidosti heidän tarpeitaan
• sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat nykyaikaisia, monipuolisia ja helposti saatavia ja palveluita tuottavat julkinen ja yksityinen sektori yhteistyössä
• sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten hyvinvoinnista huolehditaan – he huolehtivat meistä
• eriarvoistumista ja alueiden eriytymistä estetään aktiivisesti kaupungin omalla toiminnalla tarjoamalla työ- ja harjoittelupaikkoja ja suunnittelemalla monipuolisia asuinympäristöjä
• kaupungin taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti, tuottavasti ja vastuullisesti

TUUSULA

Ulla Palomäki, hoitotyön esimies

SDP

Nro: 65

Olen sairaanhoitaja, hoitotyönesimies ja toimin lähiesimiestehtävissä Keusoten kuntayhtymässä. Perheeseeni kuuluu 3 aikuista lasta, puoliso, 2 koiraa ja kissa. Kotieläimet tuovat arkeen vastapainoa, ulkoilu onkin minulle tärkeä palautumiskeino. Olen kolmatta kautta valtuutettuna ja asettunut ehdolle myös 2021 kuntavaaleihin Tuusulassa. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen niin kuntapolitiikassa kuin sairaanhoitajan ammatin kehittämisessä on minulle erityisen tärkeää, olen myös sairaanhoitajaliiton valtuuston varapuheenjohtaja ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen työryhmän jäsen. Hoitotyön äänen tulee kuulua myös kuntapolitiikassa ja meillä on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa siinä. Valtuutettuna olen toiminut myös kuntakehityslautakunnan varsinaisena jäsenenä koko valtuutettuna olo ajan, onkin tärkeää olla vaikuttamassa esteettömään liikkumiseen ja kaavoitukseen. Me voimme puhua myös erityisryhmien puolesta, tuoden osaamisemme yli toimialarajojen, lisäksi HYTE toiminta edellyttää myös ammattilaisten näkemysten kuulemista. Ennaltaehkäisevä hyvinvointi on kustannustehokasta toimintaa ja lisää kuntalaisten selviytymistä arjessa. Nämä asiat ovat jatkossakin minulle tärkeitä ja niihin haluaisin olla vaikuttamassa.

VANTAA

Sina Nordman, yrittäjä, TtM, bioanalyytikko

Kokoomus

Nro: 194

Olen sote-alalla toimiva yrittäjä ja Pohjois-Pohjanmaalta junan tuoma vantaalainen. Työskennellessäni valtakunnan politiikassa sain oppia, että yhteisten asioiden hoitaminen onnistuu parhaiten yhteistyöllä ja ihmisiä kuullen. Haluan olla mukana rakentamassa Vantaata, jossa jokainen saa tarvitsemansa laadukkaat palvelut oikea-aikaisesti sopivilla etäisyyksillä. Julkisissa palveluissa yksityinen ja kolmas sektori ovat tärkeä voimavara, ja Vantaalla yhteistyötä on syytä syventää. Kouluruuan laatuun pitää panostaa. Verkkokiusaaminen ja -häirintä on kitkettävä. Ketään ei saa jättää yksin. Työn ja yrittämisen pitää kannattaa aina. Veronkorotuksiin ei ole varaa.

Katja Kosonen, sh AMK, TtM, järjestöasiantuntija

Kokoomus

Nro: 170

Minulle tärkeitä asioita Vantaalla on liikunta- ja vapaa-aika, nuorten palvelut sekä toimivat sotepalvelut. Vantaalta pitää löytyä hyvän arjen peruspilarit, asuntoja, päiväkotipaikkoja, koulutusta ja työtä sekä mielekästä tekemistä vapaa-ajalle, vauvasta vaariin.

Parempi Vantaa, yhdessä tehden.

Facebook https://www.facebook.com/KatjaKosone

Twitter @KatjaKosonen

Varsinais-Suomi

PAIMIO

Sini Heino, ylihoitaja

Vihreät

Nro: 67

Olen vaimo, äiti, mummu. Omat lapseni ovat jo maailmalla, nyt saan nauttia mummuna pienten poikien hellittelystä. Koulutukseltani olen kätilö, sairaanhoitaja ja terveystieteiden maisteri. Tällä hetkellä työskentelen vs. ylihoitajana Helsingissä. Vakinainen toimeni on osastonhoitajana TYKSissä.

Olen ollut kuntapolitiikassa mukana vuodesta 2001 lähtien ja vihreisiin lähdin mukaan, kun ns. hullunlehmäntauti oli otsikoissa. Kokemusta on kertynyt eri luottamustoimista valtuustosta hallitukseen ja eri lautakuntiin. Tärkein oppi on ollut se, että asiat edistyvät parhaiten, kun pystyy yhteistyöhön, perustelemaan ehdotuksensa ja on valmis tekemään kompromisseja. Päätöksenteko on kunnallisella tasolla hidasta, asiat etenevät tietyn prosessin mukaan, avoimesti ja yleistä etua ajatellen. Teemojani ovat terveydenhuolto, julkinen liikenne, ympäristöasiat.

TURKU

Teija Tiusanen, osastonhoitaja

Kokoomus

Nro: 651

Hei,

Olen turkulainen erikoissairaanhoitaja ja terveystieteiden maisteri Kakolanmäeltä. Työskentelen osastonhoitajana Tyks Ortossa. Lähdin Kokoomuksen kuntavaaliehdokkaaksi, koska haluan olla vaikuttamassa ja päättämässä meidän turkulaisten yhteisistä asioista. Kunnissa tehdään kaikkein suorimmin kuntalaisiin vaikuttavat päätökset. Mihin kunnan rahat menevät, mitä pidetään tärkeänä? Kaikkeen meillä ei ole varaa!

Minulle tärkeitä asioita ovat kuntalaisille toimivat terveyden ja hyvinvoinnin palvelut vauvasta vaariin. Terveydenhuollon ammattilaisena minulla on laajasti osaamista ja näkemystä alueellisesta terveydenhuollosta, potilasjärjestöistä ja terveydenhuollon koulutuksesta. Uskallan ottaa kantaa ja sanoa suoraan ja rakentavasti mielipiteeni.

Sydämeni ei syki byrokratialle, vaan terveille ja hyvinvoiville ihmisille.

Johanna Pohjonen, sairaanhoitaja

Suomen Keskusta

Nro: 127

Olen 28-vuotias turkulainen sairaanhoitaja. Teen töitä kuntoutuksen parissa Tyksissä ja suoritan töiden ohella loppuun hoitotieteen opintoja Turun yliopistossa. Viime vuodet olen ollut aktiivisesti mukana opiskelijaedunvalvonnassa, ensin Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksessa ja sen jälkeen Suomen ylioppilaskuntien liiton varapuheenjohtajana. Tällä hetkellä toimin Varsinais-Suomen Keskustanuorten johtokunnassa. Haluan olla mukana luomassa parasta hyvinvointia Turkuun.

Politiikan pitäisi olla vähemmän joko tai ja enemmän sekä että. Joukkoliikenteen kehittämisen ei tarvitse tarkoittaa autoilun kieltämistä tai terveydenhuollon kehittämisen mittavia menoja. Kun ajattelee pitkää aikaväliä eikä pikavoittoja, voi saada paljon enemmän hyvinvointia aikaiseksi. Hyvinvointi on kokonaisuus, johon elinympäristö vaikuttaa merkittävästi. Siksi elinympäristön vaikutukset hyvinvointiin on otettava huomioon niin julkista liikennettä kuin rakentamista suunniteltaessa.

Vaaliteemoinani ovat terveydenhuolto, sujuva arki ja järkevä rakentaminen. Terveydenhuoltoon on lisättävä resursseja, jotta hoitoon pääsee silloin, kun siihen on tarvetta. Palveluiden on löydyttävä läheltä asuinpaikkaan katsomatta ja julkisen liikenteen tulee olla sujuvaa sekä kaikkien saavutettavissa. Kaupunkirakennetta tulee kehittää vanhoja rakennuksia hyödyntäen ja ympäristöä kunnioittaen.

Mikäli et löytänyt itseäsi vaaligalleriastamme, ilmianna itsesi toimisto@taja.fi