Aluevaaliehdokkaat 2022

Tajalaiset ehdokkaat aluevaaleissa 2022

Tuula Ala-Aho

POPsote, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, Oulu, SDP

sairaanhoitaja (AMK) Oulun yliopistollinen sairaala, Neurologian toimialue, Sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen ja kehittäminen (YAMK) -opiskelija (OAMK)

Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunnan jäsen 2021-2025

Olen 59-vuotias sairaanhoitaja Oulusta ja olen työskennellyt erikoissairaanhoidossa 30 vuotta sairaanhoitajana, joten terveydenhuollon toiminta ja haasteet ovat minulle arkipäivää. Minulle on tärkeää, että jokainen alueen asukas saa oikea-aikaisen hoidon sekä tarvittavat oikea-aikaiset sosiaali- ja pelastuspalvelut, joita toteuttavat koulutetut ammattilaiset. Nuorten mielenterveys, työkykyä uhkaavat sairaudet, syrjäytymisen ehkäiseminen ja jo syntyneiden ongelmien hoitaminen, lapset ja perheet sekä ikääntyneet ja ammattilaisten työhyvinvointi ovat erityisesti lähellä sydäntäni. Perheeni koostuu puolisosta, neljästä aikuisesta lapsesta ja lapsenlapsesta, joten myös erilaiset lasten ja nuorten sekä perheiden asiat ovat olleet pitkään minulle arkea ja juhlaa. Vapaa-aikaani vietän perheen lisäksi luonnon, liikunnan, kulttuurin, yhteiskunnallisten asioiden ja tällä hetkellä myös sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen ja kehittämisen opiskelujen parissa. Terveys- ja hyvinvointipalvelut ja ihmisenä ihmiselle toimiminen takaavat alueen kehittymisen ja vetovoimaisuuden ja jokaisen mukana pysymisen ja niiden avulla varmistetaan teknologian lisäksi palvelujen turvaaminen ja kehittäminen tasa-arvoisesti kaikille, näitä asioita haluan olla varmistamassa hyvinvointialueellani valtuutettuna.

Kirsi Kauliomäki

Turku, Varsinais-Suomi, SDP

sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja TtM, hoitotyön opettaja

Olen ollut hoitajana töissä muistisairaiden yksikössä, terveysasemalla, sairaalassa sekä esimiehenä päihdehuollossa ja tällä hetkellä opetan lähihoitajaopiskelijoita. Mielestäni sosiaali-ja terveydenhuollon ammattilaisten työssäjaksaminen ja työhyvinvointi on erityisen tärkeää ja elinehto laadukkaille palveluille. Potilaan/asiakkaan varallisuus ei saa koskaan olla esteenä palvelujen saamiselle. Ehkäisevään työhön pitäisi panostaa jatkossa enemmän ja päihde- ja mielenterveyspalveluita tulee tarjota matalalla kynnyksellä kaiken ikäisille. Tärkeää on myös turvata järjestöjen asema palvelujen tuottajina jatkossa.

Lisää tietoja minusta kirsi.kauliomaki.sdp.fi

Eva Storgårds

Esbo/ Espoo, Västra Nylands Välfärdsområde / Länsi Uudenmaan Hyvinvointialue, SFP/RKP

Kasvatustieteiden maisteri; aikuiskasvatus, kansanterveys-, hoito- ja ja terveyshallintotiedettä, Terveydenhoitaja

Ped:Mag; vuxenpedagogik, folkhälso- vård- och hälsovårdsförvaltningsvetenskap, Hälsovårdare

Minulla on 40 vuoden kokemus alasta; sairaaloista, terveyskeskuksista, opettajan työstä sekä eri kehittämis- ja johtotehtävistä kuten kotihoito-, palvelu- ja tuotantopäällikön tehtävästä. Työskentelen työterveys-, ennaltaehkäisevän sekä digi-palveluiden piirissä. Järjestöaktiivinen.

Teen työtä parempien
-Lähipalvelujen
-Hoitopolkujen ja
-Henkilöstöresurssien puolesta

Annan asiantuntemukseni käyttöön Sinun Hoitosi ja Sinun Hyvinvointisi varten! - Vaikuta äänestämällä !

Heidi Aaltonen

Raisio, Varsinais-Suomi, Vihreät

Osastonhoitaja, sairaanhoitaja YAMK

Olen ehdolla Suomen ensimmäisissä aluevaaleissa ennen kaikkea siksi, että haluan toimia sote-henkilöstön äänenä tulevalla hyvinvointialueella. Sote-henkilöstön arvostus ja hyvinvointi korreloi suoraan siihen, minkälaista hoitoa potilas saa. Minulle on tärkeää, että kaikille on saatavilla laadukkaat sote-palvelut jatkossakin lompakon paksuudesta riippumatta. Myös ennaltaehkäisyyn tulee kaikilla sote-palveluiden sektoreilla panostaa. Hyvinvointialueella ja aluevaltuustossa päätöksenteon tulee perustua tutkittuun tietoon. Olen valmis tekemään töitä tämän kaiken eteen!

Teija Tiusanen

Turku,Varsinais-Suomi, Kokoomus

Osastonhoitaja, sairaanhoitaja, TtM

Olen aluevaaliehdokkaana, koska soteuudistuksessa tarvitaan hoitotyön osaamista. Minulle tärkeitä asioita ovat kuntalaisille toimivat terveyden ja hyvinvoinnin palvelut vauvasta vaariin ja hyvinvoiva henkilöstö.
Terveydenhuollon ammattilaisena ja aktiivisesti sairaalamaailmassa työskentelevänä minulla on laajasti osaamista ja näkemystä alueellisesta terveydenhuollosta, hoitajien ja lääkäreiden arjesta terveydenhuollossa, omaishoitajuudesta ja potilasjärjestöistä. Osaamiseni tulevasta hyvinvointialueen terveydenhuollosta perustuu terveydenhuollon arjen omakohtaisesta ymmärryksestä. Aktiivisen työelämän lisäksi toimin Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja Turun vammaisneuvostossa varajäsenenä sekä Turun seudun Reumayhdistyksen hallituksessa. Työssäni Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä hoidamme potilaita, emme tietyn kunnan potilaita ja niin tässä uudistuksessakin mielestäni täytyy mennä, potilas keskiöön. Katkeilevista hoitoketjuista on päästävä eroon.

Vaaliteemat:

 • Nopea hoitoon pääsy
 • Lähipalvelut
 • Ihmisen vapaus valita – palveluseteli
 • Terapiatakuu
 • Laadukkaat palvelut ikäihmisille
 • Lasten ja perheiden palvelut
 • Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö

Uskallan ottaa kantaa ja sanoa suoraan ja rakentavasti mielipiteeni. Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Ulla Palomäki

Tuusula, Keski-Uusimaan hyvinvointialue, sdp

Hoitotyön esimies, sairaanhoitaja ja työnohjaaja

Olen 56 v. sairaanhoitaja, Hoitotyön esimies Keusotesta, esimiestyöstä 15 v. kokemusta perusterveydenhuollossa. Nyt työskentelen lähiesimiehenä alueellisessa kotisairaalassa Keusoten alueella. Perheeseeni kuuluu 3 aikuista lasta, puoliso ja kaksi koiraa sekä kissa, olen tulossa ensikertaa mummoksi keväällä 2022, joka on ihan mahtavaa. Olen koulutukseltani myös työnohjaaja ja henkilöstön hyvinvointi on minulle tärkeä asia. Työntekijällä on oikeus hyvää johtamiseen ja kohtaamiseen, esimieskin tarvitsee tuekseen hyvän esimiehen. Näiden oltua kunnossa, voidaan tuottaa kehittyvät ja monimuotoiset palvelut hyvinvointialueen asukkaille. Vapaa-aikani kuluu monessa yhdistys- ja vaikuttamistoiminnassa, lisäksi opiskelen YAMK tutkintoa Asiakasprosessien kehittäjä, lisäksi työyhteisösovittelija tutkinto valmistuu 1/22. Myös liikunta ja mm. spinning kuuluu lempiharrastuksiini.

Hyvinvoinnilla on väliä, siksi ehdolla. Hyvinvointi on yhteistä välittämistä - kaikista.

Yhdenvertaiset palvelut, koulutettu ja osaava henkilöstö sekä tyytyväiset palvelun käyttäjät kaikissa ikäryhmissä. Rakennetaan tulevaisuus yhdessä, jossa hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat. Palvelujen saatavuus läpi alueen, liikkuvat palvelut ja soteasemat osana palveluverkkoa.

Sina Nordman

Vantaa, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, kokoomus

Yrittäjä, TtM, bioanalyytikko

Olen ehdolla aluevaaleissa koska uusiin aluevaltuustoihin tarvitaan vahvaa osaamista ja kokemusta. Äänestämällä minua saat aluevaltuustoon yrittäjän näkökulmaa ja asennetta hoitajan sydämellä.

Olen vantaalaistunut pohjoispohjalainen ja asun perheeni kanssa Pähkinärinteessä. Tällä hetkellä toimin perustamani yrityksen Sinalab Oy:n toimitusjohtajana. Sinalab Oy on vantaalainen perheyritys, joka välittää bioanalyytikoita henkilöstövuokrauksena terveydenhuoltoon. Aikaisemmin olen työskennellyt terveydenhuollossa julkisella ja yksityisellä sektorilla. Ennen yrittäjyyttä työskentelin Suomen eduskunnassa poliittisena avustajana pääasiassa sosiaali- ja terveyspoliittisten kysymysten parissa sekä valtion budjetin työstössä. Politiikassa työskentely opetti, että yhteistyöllä ja ihmisiä kuullen tehdään parhaat päätökset. Politiikka on yhteistyötä, jossa arvostus ja kunnioitus toisia kohtaan tuovat hyvän ja kestävän lopputuloksen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tarkoituksena pitää olla palveluihin pääsyn ja vaikuttavuuden edistäminen. Yritysten ja järjestöjen on oltava mukana palveluiden tuottamisessa. Parannetaan mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuutta ja vaikuttavuutta. Kehitetään sote-henkilöstön työhyvinvointia ja työn kannusteita. Laboratorio- ja kuvantamispalveluita ei tule erottaa potilashoidosta.

Lue lisää nettisivuiltani sinanordman.com. Sosiaalisesta mediasta löydät minut Facebookista @NordmanSina, Instagramista @Sinjuska ja LinkedInistä @SinaNordman.

Tommi Ulmanen

Lappeenranta, Etelä-Karjala, Kokoomus

Ensihoidon kenttäjohtaja, ensihoitaja YAMK

Olen 41-vuotias Tommi Ulmanen Lappeenrannasta. Työskentelen Eksotella ensihoidon kenttäjohtajana eli toimin työssäni Etelä-Karjalan ensihoitoyksiköiden operatiivisena esimiehenä. Koulutukseltani olen Ensihoitaja Ylempi AMK ja lisäksi opiskellut vuosien saatossa monenlaisia tiimityöskentelyn ja johtamisen lisäkoulutuksia.

Terveydenhuollon eri toimintaympäristöistä minulla on varsin laaja kokemus. Olen työskennellyt alalla jo yli 20 vuotta ja näistä viimeiset 7 vuotta esimiestehtävissä.

Kuluneiden vuosien aikana olen ollut mukana lukuisissa terveydenhuollon ja pelastustoimen yhteistoimintaprojekteissa, jotka tähtäävät toimintamallien yhteensovittamiseen. Näitä ovat esimerkiksi työskentely- ja toimintaohjeet onnettomuustilanteisiin, joihin osallistuu sekä pelastustoimen että terveydenhuollon yksiköitä. Viimeisin kehittämisprojekti koskee alueellista varautumista vaarallisten aineiden onnettomuuteen. Toimin Eksotessa CBRNE – työryhmän vetäjänä.

Vahvuuteni aluevaaliehdokkaana on terveydenhuoltoalan ja pelastustoimen tuntemus.

Internetsivut: www.tommiulmanen.fi

Vaaliteemat:

 • Koulutetun hoitohenkilökunnan riittävyys on turvattava
 • Pelastustoimen rahoitus on turvattava
 • Etelä-Karjalaan tarvitaan selviämisasema
 • Vanhusten hoitoon on panostettava lisäämällä tehostettua palveluasumista
 • Palvelut järjestettävä julkisen sektorin, yksityissektorin ja kolmannen sektorin yhteistyötä

Vuokko Hiltunen

Oulainen, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, Keskusta

Terveystieteiden maisteri (TtM) Hoitotyön johtaminen ja kehittäminen, Ensihoitaja (AMK)

Oulainen, Kaupunginvaltuutettu 2021- , Elivoimalautakunnan jäsen, Kaupunginhallituksen varajäsen. Kokemusta politiikasta Suomussalmen kunnanvaltuustosta vuosilta 2012-2016, jolloin toimin kunnanhallituksessa. Suomussalmen kuntaedustaja pelastuslautakunnassa Kainuussa.

Olen 41-vuotias apulaisosastonhoitaja Oulaskankaan sairaalasta. Taustaltani olen pitkien matkojen ensihoitaja. Koen pelastuspalvelun yhteistyön ja lääkärihelikoptereiden toiminnan tuntemuksen hyväksi tulevaisuuden hyvinvointialueen päätöksenteossa

Hoitotyön johtamisen ja kehittämisen opinnot kävin Itä-Suomen Yliopistossa Kuopiossa. Vuoden 2016 jälkeen olen toiminut apulaisosastonhoitajana yhteispäivystyksessä ja kirurgian osastoilla. Tällä hetkellä työssäni korostuu remonttisuunnittelu, joka haastaa tuntemaan tulevaisuuden hoitotyön rakenteita, tulevaisuuden toiminnan ajattelua ja perustoiminnan arkea esimerkiksi turvallisen työympäristön muodossa.

Olen huolissani henkilöstön riittävyydestä ja heidän hyvinvoinnista. Johtamisen osaamista ei voi näissä käänteissä unohtaa. Henkilökohtaisesti myös sen laatu on minulle iso asia, jolla voi olla suuri vaikutus jaksamiseen ja toiminnan turvaamiseen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Lasten- ja nuorten hyvinvointi, mielenterveyspalvelut ja lähipalveluiden turvaaminen ovat myös tärkeitä teemojani vaaleihin liittyen. Anna äänesi ammattilaiselle.

Ville Kirkonpelto

Lahti, Päijät-Häme, SDP

Palveluyksikön johtaja

Olen Ville Kirkonpelto, 34-vuotias palveluyksikön johtaja ja aviomies. Pohjakoulutukseltani olen terveystieteiden maisteri ja sairaanhoitaja, joka on työskennellyt Hämeen Rykmentissä sekä Lahden kaupunginsairaalan ja Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarin vuodeosastoilla. Vuodesta 2018 olen toiminut hoitotyön johtajan tehtävissä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymällä sekä Hämeenlinnan kaupungilla. Omien kokemuksieni pohjalta näen johtamisessa keskeiseksi henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimisen ja organisaation tavoitteiden yhteensovittamisen. Tänä vuonna (2021) on edessä uusi vaihe elämässä, kun valmistuin yliopistosta ja olen ensimmäistä mukana kuntapolitiikassa Lahdessa varavaltuutettuna sekä hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan jäsenenä. Puoluetoiminnassa olen ollut mukana vuodesta 2018, koska välitän siitä, miltä Päijät-Hämäläinen tulevaisuus näyttää. Sydämessäni ovat arvot vapaudesta, tasa-arvosta ja solidaarisuudesta. Olen ehdolla aluevaaleissa, koska haluan Päijät-Hämeen olevan hyvinvointialue, jossa ihmiset voivat rakentaa turvallista ja hyvinvoivaa tulevaisuutta. Keskeisiä tavoitteitani ovat hyvinvointialueen henkilöstön työhyvinvointi, ikäihmisten ihmisarvoinen hoiva ja seitsemän päivän hoitotakuu perusterveyshuollossa. Voit lukea lisää ajatuksistani osoitteesta www.villekirkonpelto.fi

Maarit Hemmilä

Hyvinkää, Keski-Uusimaa, SDP

Sovelluskehittäjä, sairaanhoitaja

Työskentelen Apotilla sovelluskehittäjänä, ennen sitä hoitoalalla kertyi kokemusta noin 15 vuotta, suurimmaksi osaksi anestesiahoitajana leikkausosastolta. Opiskelen akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen yamk-tutkintoa. Hyvinkäällä olen ensimmäisen kauden kaupunginvaltuutettuna, kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan jäsenenä ja myös Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän valtuutettuna.

Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen sote-henkilöstö: Hoitotyö on vastuullista ja sitä tehdään suurella sydämellä. Tarve uusiin työntekijöihin kasvaa eläköitymisen lisäksi myös kasvavan palvelutarpeen vuoksi. Osa alalla työskentelevistä kokee arvostuksen puutetta ja pohtii alan vaihtoa. Hoitotyön tekeminen hyvin pitäisi olla aidosti mahdollista, ilman kohtuutonta työkuormaa. Tehdystä työstä pitää saada asianmukainen korvaus. Alan houkuttelevuutta pitää lisätä työhyvinvoinnin kehittämisellä, hyvällä johtamisella ja riittävällä resurssoinnilla.

Kaikille saavutettavissa olevat laadukkaat sote-palvelut: Perustason sote-palvelut on saatava helposti ja matalalla kynnyksellä, hoitoon on päästävä oikeaan aikaan ja ihmisen on tultava hoidetuksi, ilman että vaivat pitkittyvät. Sote-palvelujen uudistuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten sekä erityisryhmien palveluiden ja aseman turvaamiseen. Ikäihmisten oikeus saada yksilöllisen tarpeen mukaisia palveluita on turvattava aina, asumismuodosta riippumatta. Kotiin tuotavia palveluita on monipuolistettava.

Pelastustoimen turvaama Keski-Uusimaa: Pelastustoimen palvelutason on alueella pysyttävä ennallaan tai parannuttava. Alueelliset erityispiirteet on otettava huomioon palveluiden kehittämisessä. Pelastustoimen henkilöstön on päästävä vaikuttamaan oman työnsä kehittymiseen osana organisaatiouudistusta. Pelastustoimen henkilöstön osaamisen ylläpitäminen on varmistettava. Pelastustoimen uudistuksen yhteydessä on tärkeää huomioida vaikutukset myös sopimuspalokuntiin.

Lisätietoja

Johanna Pohjonen

Turku, Varsinais-Suomi, Keskusta

sairaanhoitaja, terveystieteiden maisteri

Olen Johanna Pohjonen, 29-vuotias turkulainen sairaanhoitaja ja terveystieteiden maisteri. Sairaanhoitajan työtä olen tehnyt vanhainkodissa ja moniammatillisen kuntoutuksen parissa. Yliopisto-opintojen aikana olen ollut mukana opiskelijapolitiikassa Turun yliopiston ylioppilaskunnassa ja Suomen ylioppilaskuntien liitossa. Olen ehdolla Varsinais-Suomen aluevaltuustoon.

Terveydenhuoltoalan ahdinko on syventynyt vuosi vuodelta. Kokemus opiskelijapolitiikasta sai huomaamaan, että politiikka voi olla yksi keino parantaa tilannetta terveydenhuoltoalalla. Politiikan ei pitäisi olla joko tai, vaan enemmän sekä että. Kun ajattelee pitkää aikaväliä eikä pikavoittoja, voi saada paljon enemmän hyvinvointia aikaiseksi. Paljon puhutaan palveluiden kehittämisestä, mutta sosiaali- ja terveydenhuolto tarvitsee asiantuntijansa. On sanomattakin selvää, että työntekijöiden hyvinvointi heijastuu myös asiakkaiden hyvinvointiin. Minulle tärkeää on, että sote-uudistuksessa huomioidaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta kaiken muun uudistamis- ja edistämishalun keskellä. Parempi työarki ja työpaikka, ne eivät saa unohtua palveluiden kehittämisessä. Siksi olen ehdolla aluevaaleissa.

Teemani aluevaaleissa ovat: 1) hyvinvoiva henkilöstö, 2) oikea-aikainen apu ja 3) ennaltaehkäisevät lähipalvelut.

Varpu Wiens

Keminmaa, Lappi, Vihreä liitto (sitoutumaton)

Tutkija ja asiantuntija, psykiatrinen sairaanhoitaja

Olen ihmisten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista kiinnostunut terveystieteiden tohtori. Haluan yhteistyössä olla tekemässä Lappiin hyvinvointialuetta, jossa asukkaiden hyvä arki ja mielekäs elämä on keskiössä. Tutkijana nojaan tietoon perustuvan päätöksentekoon, mutta kokonaiskuvan muodostamiseksi rinnalle tarvitaan myös paikallista kokemustietoa. Painopisteen tulee olla ennaltaehkäisevissä toimissa, joita tarkoituksenmukaiset ja saumattomat palvelut tukevat.

Markku Mård

Vantaa, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, kokoomus

Riskienhallintapäällikkö, terveystieteiden maisteri ja sairaanhoitaja

Olen Markku Mård, 55-vuotias aluevaaliehdokas Vantaan Korsosta. Ehdokasnumeroni on 207. Työkokemusta on kertynyt 30 vuoden ajalta. Työantajia ovat olleet mm. HUS, GE Healthcare, Diacor terveyspalvelut ja Espoon sairaala. Pitkä kokemus on myös terveydenhuollon teknologiasta ja laadunhallinnasta.

Palveluita saa nopeasti, helposti ja oikea-aikaisesti, kun on riittävät resurssit sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä pelastustoimessa. Toiseksi tarvitaan yhteistyön johtamista, monituottajaverkosto on myös resurssi. Kaikkien toimijoiden hyödyntäminen tuo vaikuttavaa palvelua asukkaiden tarpeisiin. Valvontaa palvelun tasoon – se takaa laadun ja vaikuttavuuden!

Kolmanneksi digitaaliset ratkaisut tukevat kuntalaisia ja alueen eri toimijoita. Digitaalisten ratkaisujen vaikutukset arvioidaan huolellisesti ennen käyttöönottoa.

Neljänneksi toimet kohti ennaltaehkäisyä ja terveyden edistämistä. Sen myötä hillitään kustannuksia tulevaisuudessa. Lapsiperheet tarvitsevat tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Varmistetaan laadukkaille palveluilla hyvää ikääntymistä.

Päätöksenteko on valintoja ja yhteistyötä, jopa yli puoluerajojen ja eri toimijoiden kesken. Tutustu lisää: www.mardmarkku.fi tai seuraa Facebook: https://www.facebook.com/MardMarkku

Matti Ollila

Tampere, Pirkanmaa, Kokoomus

sairaanhoitaja YAMK, laatupäällikkö, Sydänsairaala

Olen ehdolla aluevaaleissa, koska haluan edistää sosiaali- ja terveysalan palveluita ja olla mukana kehittämässä niitä asiakkaiden sekä sote-alan työntekijöiden kannalta entistä parempaan suuntaan. Minua voi äänestää minua numerolla 279

Minulla on yhteensä lähes 20 vuoden työkokemus erilaisista työtehtävistä terveysalalla. Työkokemuksestani noin puolet on sairaanhoitajan työtä, josta suurin osa sydän- ja rintaelinkirurgisten potilaiden parista. Viimeiset 7 vuotta olen työskennellyt erilaisissa kehittämis- ja laadunhallintatehtävissä erikoissairaanhoidossa. Kykenen tarkastelemaan ja kehittämään sote-kentän kokonaisuuksia käytännön ja johtamisen näkökulmista.

Sydämen asioina aluevaaleissa minulla ovat:

-Potilaslähtöinen ja laadukas hoito

-Nopea, oikea-aikainen hoitoon pääsy

-Monimuotoinen palvelutarjonta ja valinnanvapaus

Voit tutustua minuun ja vaaliteemoihini tarkemmin täältä: https://mollila.fi/vaaliteemani-aluevaaleissa/

https://mollila.fi/kuka-olen/https://mollila.fi/kuka-olen/

Sanna Väisänen

Savonlinna, Etelä-Savon hyvinvointialue, Vasemmistoliitto

Sairaanhoitaja, terveyden edistämisen opiskelija

Olen 31-vuotias sairaanhoitaja ja terveyden edistämisen opiskelija Savonlinnasta. Olen aluevaaleissa ehdolla puolustamassa lähipalveluita, ennaltaehkäisevää terveyden- ja sosiaalihoitoa sekä riittäviä ja hyvinvoivia ammattilaisia.

Ongelmien hoito tulee halvimmaksi silloin, kun niihin tartutaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, lähellä ihmistä, olipa kyseessä sitten terveydellinen tai sosiaalinen ongelma. Tästä syystä pienten paikkakuntien ja taajamien terveysasemien toimintaa ei pidä ajaa alas, vaan niissä täytyy lisätä asukkaiden tarpeita vastaavaa matalan kynnyksen palveluiden tarjontaa. Huutavin tarve on matalan kynnyksen mielenterveyspalveluille ja monipuolisemmille ikääntyneiden palveluille. Ennaltaehkäisy on aina halvempaa kuin erikoissairaanhoito ja kuntoutus.

Hyvinvoivat ammattilaiset ovat laadukkaiden palveluiden edellytys. Alati pahenevaan hoitajapulaan on herättävä ja sen ratkaisemiseksi on tehtävä määrätietoisia toimenpiteitä. Toistuva tuplavuorojen ja ylitöiden tekeminen on riski ammattilaisten terveydelle, minkä vuoksi sijaisjärjestelmät tulee korjata mahdollisimman pian.

Facebook-sivut: https://www.facebook.com/vaisanensanna/

Instagram: sannavaisanenn

Mikäli et löytänyt itseäsi vaaligalleriastamme, ilmianna itsesi toimisto@taja.fi