Ajankohtaista

Uusi työaikalaki astuu voimaan 1.1.2020. Käytännössä tämä koskee työvuorosuunnittelua ja tässä muutamia huomioon otettavia seikkoja.

Laissa on pidennetty lepoajan pituutta 11 tuntiin eli työntekijällä on oltava vuorojen välissä pidempi lepoaika. Iltavuoron loppuessa klo 21, voi aamuvuoro alkaa klo 8. Tosin laki antaa mahdollisuuden jatkossakin käyttää 9 tunnin vuorokausilepoa työvuorojen välillä työn järjestelyyn liittyvien seikkojen perusteella, työntekijän toive voi olla yksi syy. Poikkeaminen ei saa olla säännönmukaista lain mukaan. Jos vuorokausilepoa lyhennetään 9 tuntiin, pitää puuttuva 2 tunnin lepoaika korvata työntekijälle seuraavan vuorokausilevon tai viimeistään seuraavan 14 vuorokauden aikana.

Toinen muutos koskee peräkkäisten yövuorojen määrää. Jatkossa peräkkäisiä yövuoroja voi olla 5, kun ennen niitä on voinut olla 7. Yksityisellä sektorilla pelkästään yötyötä tekevien osalta voidaan soveltaa vanhaa lakia kevääseen saakka tes-sopimuksien voimassa olon loppuun.

Uudessa laissa on päivitetty luettelo jaksotyön soveltamisaloista. Jatkossa sote-alalla jaksotyöaikaa voidaan käyttää varhaiskasvatuslaissa tarkoitetussa perhepäivähoidossa, yötyötä edellyttävissä muissa varhaiskasvatuspalveluissa sekä pääosan vuorokaudesta toimivissa sosiaali-, terveys- ja eläinlääkäripalveluissa. Soveltamisalan muutos ei kuitenkaan tule voimaan niillä sopimusaloilla, joissa on sovittu jaksotyön soveltamisalasta työehtosopimuksessa. Tämä tilanne on esimerkiksi kuntapuolella, jossa jaksotyön soveltamisala määräytyy KVTES:n mukaisesti.

Joustotyö tuo asiantuntijatyössä työskenteleville vapautta sopia työn teon ajankohdasta. Se ei lisää työntekijän varsinaista työaikaa, mutta mahdollistaa sen sijoittamisen vapaammin. Joustotyöstä on sovittava kirjallisesti ja sopimuksessa tulee olla sovittuna ainakin:

1) päivistä, joille työntekijä saa sijoittaa työaikaa

2) viikkolevon sijoittamisesta

3) mahdollisesta kiinteästä työajasta, ei kuitenkaan sen sijoittumisesta kello 23:n ja 06:n väliselle ajalle

4) sovellettavasta työajasta joustotyöaikaa koskevan sopimuksen päättymisen jälkeen.

Työaikalaki löytyy kokonaisuudessaan TÄÄLTÄ.