Nollatuntisopimukset, usein kysytyt kysymykset

1.6.2018 voimaan tullut työsopimuslain muutos parantaa vaihtelevaa työaikaa tekevien työntekijöiden asemaa. Uusi laki rajaa vaihtelevan työajan eli esimerkiksi ns. nollatuntisopimusten käyttämisen tilanteisiin, joissa työnantajan työvoiman tarve vaihtelee.

Onko nollatuntisopimukseni mitätön ja mitä minun tulisi asialle tehdä?

Työsopimuksesi ei ole pätemätön, jos työnantajan työvoiman tarve ei ole kiinteä, eikä työnantajalla ole tarjota sinulle tiettyä vähimmäismäärää tunteja. Tarkoituksena ei ole estää nollatuntisopimusten käyttämistä tilanteissa, joissa niille on todellinen tarve.

Miten vähimmäistyöajasta tulee sopia?

Vähimmäistyöajan tulee vastata työnantajan työvoiman tarvetta. Työnantaja ei voi siis enää tehdä nollatuntisopimusta kanssasi, jos hänen todellinen työvoiman tarpeensa on esimerkiksi kymmenen tuntia viikossa. Tällainen sopimus on mitätön. Työnantajan tulee kertoa sinulle missä tilanteissa ja missä määrin työvoiman tarvetta syntyy.

Saanko sairausloman ajalta palkan?

Kyllä, jos sairausloma-ajan palkanmaksun muut edellytykset täyttyvät kohdallasi. Lain muutosten myötä sinulle maksetaan palkka työvuorolistaan merkittyjen työvuorojen mukaisesti. Sairausajan palkka maksetaan myös, jos työvuoroa ei ole merkitty työvuoroluetteloon, mutta on muutoin selvää, että työkykyisenä olisit työssä ollut.

Voiko työnantaja jättää tarjoamatta tunteja irtisanomisaikana?

Kyllä, mutta jos työaika alittaa edeltävän 12 viikon keskimääräisen työajan, on sinulla oikeus saada korvaus alittuvalta osuudelta. Tämä ei kuitenkaan koske sinua, jos työsuhteesi on jatkunut alle kuukauden.

Voiko työnantaja määrätä enemmän töitä kuin sovitut vähimmäistunnit?

Vaihtelevaa työaikaa tekevällä työntekijällä ei ole velvollisuutta ottaa vastaan työtä työvuoroluetteloon merkittyjen tuntien lisäksi. Tällaisten tuntien tekeminen edellyttää työntekijän kutakin kertaa varten tai lyhyehköksi ajaksi kerrallaan antamaa suostumusta.

Voinko irtisanoa itseni työttömyysturvaa menettämättä?

Itsensä irtisanoneelle työntekijälle määrätään lähtökohtaisesti karenssi. Karenssin ajalta ei makseta työttömyysetuuksia. Lakimuutoksen jälkeen karenssia ei kuitenkaan tule, jos työsopimuksessasi sovittu työtuntien vähimmäismäärä on ollut 0 eikä työnantajalla tosiasiallisesti ole ollut töitä tarjota sinulle työtä irtisanomista edeltävän 12 viikon aikana. Säännöstä ei sovelleta, jos olet esimerkiksi lomautettuna tai sairaslomalla.

Voidaanko nollatuntisopimus solmia työntekijän aloitteesta?

Kyllä. Lainsäädännön muutokset koskevat vain työnantajan aloitteesta tehtäviä sopimuksia.