Aivosairauksista hävittäjähankinnan kokoiset kustannukset vuosittain

Aivosairaudet aiheuttavat suomalaiselle yhteiskunnalle vuosittain lähes yhdeksän miljardin euron kustannukset. Uusi tietopankki aivoterveydestä haastaa pohtimaan aivojen hyvinvointia.

Väestömme ikääntyy nopeasti: yli 85-vuotiaiden määrä kasvaa 1,5-kertaiseksi jo seuraavan kymmenen vuoden aikana. Vastaavasti muistihäiriöpotilaiden määrä kaksinkertaistuu. Vuonna 2050 muistisairaiden määrän arvioidaan ylittävän Suomessa jo 500 000.

Aivosairauksien ennaltaehkäisy on tärkeää. Jokaisen yksilön teoilla on merkitystä aivoterveyden edistämiselle niin henkilökohtaisella kuin yhteiskunnallisellakin tasolla hyvinvoinnin, kilpailukyvyn ja kustannusten näkökulmasta.

Biogenin Suomen toimitusjohtaja Mikko Fernströmin mukaan Aivopankki.fi-sivustolle koottavan tiedon ja Aivopankki-hankkeen viestintä on yleistajuista, palveluhenkistä ja tasapuolisesti kaikkien saatavilla.

-Sivusto palvelee tietovarantona laajempaa aivoterveyskeskustelua. Se tukee aivoterveyttä koskevaa päätöksentekoa sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla.

www.aivopankki.fi

Lisätietoja:

Andrei Nahkala, Head of Corporate Affairs, Biogen Finland Oy

Andrei.nahkala@biogen.com, puh. 040 5932127