Akavan sairaanhoitajat ja Taja tukee Sote ry:n lakkoa

Osoitamme vahvan tukemme Sote ry:n, Tehyn ja Superin jäsenistön laillisia työtaistelutoimia kohtaan. Me seisomme rinnallanne ja osaltamme tuemme yhteistä tavoitetta - parempia työoloja ja palkkausta sosiaali- ja terveyspalvelualalla.

Hämmästyneenä olemme saaneet huomata, että lakon alkaminen vaikuttaa yllättäneen työnantajat, vaikka työtaistelutoimista oli toden totta annettu asianmukaiset varoitukset jo hyvän aikaa sitten. Muistutamme, että kuntatyönantaja itse keskeytti neuvottelut helmikuun lopussa ja lopullisesti tilanne kriisiytyi valtakunnansovittelijan jätettyä suoraan sanottuna kelvottoman sovintoesityksen.

Sosiaali- ja terveysministeriön antaman ohjauskirjeen mukaisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajien tulee olla valmistautuneita ja varautuneita häiriötilanteisiin. Vaikuttaa siltä, että valmistautuminen työpaikoilla on paikoin ollut puutteellista.

Johtamis- ja asiantuntijatyön edellytykset täytyy tietysti turvata myös poikkeusaikana. Kiistatta paine potilas- ja työturvallisuuden takaamiseksi näissä tehtävissä on tällä hetkellä valtava ja eettinen ristiriita merkittävä. On kuitenkin huomion arvoista, että tilanne, joka ainakin tiedotusvälineiden kautta välitettynä vaikuttaa poikkeukselliselta nyt työtaisteluiden aikana, on usein arkipäivää normaali oloissakin. Sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikoilla kamppaillaan henkilöstöpulan kanssa päivittäin ja työntekijät ovat joutuneet venymään ja tekemään ylitöitä, jotta palvelut on voitu toteuttaa työrauhan aikanakin.

Ensi viikolla työtaistelut laajenevat entisestään, kun meidän neuvottelujärjestömme JUKOn julistamat lakot Jyväskylässä, Rovaniemellä, Oulussa ja Turussa alkavat, ellei sopimusratkaisua saavuteta ennen sitä. Myös ylityö- ja vuoronvaihtokielto on ensi viikolla voimassa kunta-alalla.

Toivomme, että neuvotteluita jatketaan mahdollisimman pian ja ratkaisua kiistaan etsitään tosissaan myös Arkadianmäellä. Sen sijaan että käytetään aikaa ja resursseja lain säätämiseksi, jolla lopen uupuneet sote-alan ammattilaiset saadaan pakotettua töihin, tulisi yhteisvoimin etsiä keinoja, miten tämä kiista saada ratkaistua.

Nyt ei ole aika kadottaa neuvotteluyhteyttä ja perimmäistä tavoitetta kohti suuntaamista. Yhdessä, neuvotellen ja sopien.

Jarkko Koskiniemi

Akavan sairaanhoitajat ja Taja, puheenjohtaja (va)