HUS magneettisairaalaksi?

Syöpäkeskus, Sydän- ja keuhkokeskus sekä Lasten ja nuorten sairaudet jättivät Magneettisairaala-hakemuksensa. Statuksen myöntää American Nurses Credentialing Center (ANCC). Magneettisairaalamalli painottaa hoidon laatua, potilasturvallisuutta ja hoitohenkilöstön työtyytyväisyyttä.

-HUS on maailman huippua monien potilasryhmien hoidossa. Myös hoitotyön pitää olla huipputasoa. Magneettisairaala on ainoa tutkittuun tietoon perustuva laatujärjestelmä, joka kuvaa hoitotyön laatua. Magneettisairaala tarjoaa mallin, jonka avulla kehitämme hoitotyötä turvallisemmaksi ja laadukkaammaksi. Hoitajilla on laaja-alaista osaamista ja asiantuntijuutta, jota kannustamme ja tuemme käyttämään, sanoo hallintoylihoitaja Kaarina Torppa.

Hakuprosessia on edeltänyt vuosien kehittämistyö ja toimintatapojen yhtenäistäminen. Arviointi painottuu tuloksiin. -Magneettisairaalahaussa tulosten vertailu muiden vastaavien sairaaloiden tuloksiin tehdään yhdysvaltalaisen tietokannan avulla. Erinomaisuus suhteessa muihin sairaaloihin on osoitettava, kertoo magneettisairaalaohjelman johtaja Marita Ritmala-Castrén

Hoitotyön laatua ja potilasturvallisuutta mitataan

Hoitotyötä kehitetään ja arvioidaan systemaattisesti koko HUSissa. Seurantatietoa tarvitaan laadun ja turvallisuuden varmistamiseen. Mitattavia asioita ovat esimerkiksi painehaavojen, kaatumisten tai infektioiden määrä.

Painehaavojen syntymistä ehkäistään yhtenäisen toimintamallin avulla. Potilaan painehaavariski arvioidaan hänen tullessaan sairaalaan ja tarvittavat ehkäisykeinot otetaan käyttöön. Painehaavojen yleisyyttä seurataan säännöllisesti. Sydän- ja keuhkokeskuksessa on kehitetty painehaavojen ehkäisyä aktiivisesti, vaikka niiden ilmaantuvuus on ollut hyvin alhainen: 2 painehaavaa 1000 potilasta kohden.

-Painehaavat aiheuttavat hoidon pitkittymistä ja kipua. Niiden hoito maksaa keskimäärin 5000–6500 €. Tavoitteena on, että painehaavoja ei synny lainkaan hoidon aikana, Torppa kertoo.

Potilaat tyytyväisiä hoitotyöhön

Magneettisairaalahaussa painotetaan hoitotyön laatua. HUSissa kerätään hoitotyön potilaspalautetta. Se on tärkeä työkalu päivittäisen hoitotyön kehittämisessä ja erinomainen mittari hoitotyössä tehtävien muutosten arvioinnissa.

Tänä vuonna 98 % potilaista on ollut tyytyväisiä hoitajilta saamaansa kohteluun. 97 %:n mielestä hoitajat huolehtivat hyvin potilaiden liikkumisen turvallisuudesta ja intimiteettisuojasta. 96 % on ollut tyytyväisiä nopeaan apuun, hoitajien aitoon läsnäoloon ja kuuntelemiseen. 96 % selitti ymmärrettävästi potilaan hoitoon liittyviä asioita.

-Kuluva vuosi on ollut haastava. Olemme kuitenkin pystyneet tarjoamaan potilaille parasta mahdollista hoitoa osaavan ja ammattitaitoisen hoitohenkilöstön ansiosta, toteaa Torppa.

680 000 potilasta

HUS Helsingin yliopistollisessa sairaalassa hoidetaan vuosittain noin 680 000 potilasta, ja siellä työskentelee lähes 27 000 ammattilaista. HUSiin on keskitetty valtakunnallisesti harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito. Se on Suomen suurin terveydenhuoltoalan toimija ja maan toiseksi suurin työnantaja.


Magneettisairaala-statuksen myöntää American Nurses Credentialing Center (ANCC). Haun ensimmäisessä vaiheessa ANCC arvioi, kuinka organisaatio täyttää vaaditut kriteerit, ja antaa luvan edetä seuraavaan vaiheeseen. Varsinainen haku tapahtuu yleensä 1–2 vuoden kuluttua hakuprosessin aloittamisesta, jolloin kaikkien kriteerien on toteuduttava. HUSissa ensimmäiset yksiköt voisivat saada statuksen vuonna 2022.

Suurin osa magneettisairaaloista sijaitsee Yhdysvalloissa. Vain kahdeksalla prosentilla kaikista yhdysvaltalaisista sairaaloista on magneettistatus. Euroopassa magneettisairaaloita on kaksi yliopistollista sairaalaa: Antwerpenissä ja Nottinghamissa.