Korona lisännyt työmäärää sote-aloilla

Sote-aloilla korona on lisännyt kuormitusta kiireen ja työnmäärän lisääntyessä. Akava Worksin selvitys koronan vaikutuksista työelämään kertoo työnteon ja kuormituksen muuttuneen koronan seurauksena.

Muun Suomen siirtyessä etätöihin, on sotealoilla etätyön mahdollisuus ollut hyvin pienellä osalla työntekijöitä. Kuitenkin myös sote-aloilla etätyön määrä on hiukan lisääntynyt. Sote-alat erottuvat muista ammattiryhmistä etätyön vähäisyyden lisäksi lisääntyneessä työnmäärässä ja kiireessä. Selvityksen mukaan 43 % kuntoutus- ja terveysalan vastaajista koki työn kuormittavan enemmän kuin ennen koronapandemiaa.

Akava Worksin selvityksessä korostui alojen eroavaisuudet ja sitä myöten koronan vaikutus eri aloihin. Selvitys tehtiin syyskuussa 2020 ja siihen osallistui 32 akavalaista liittoa.

Lisätietoa ja selvityksen raportti Akava Worksin sivuilla.