Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet lahjoitti 150 000 euroa Turun yliopiston terveystieteiden koulutusalalle ja tutkimukseen

Turun yliopiston hoitotieteen laitos on menestynyt tutkimus- ja koulutusyksikkö. Stiftelsen Eschnerska Frilasarettetin lahjoittamilla varoilla tuetaan laitoksen uusia avauksia, pitkäjänteistä työtä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

– Säätiö tukee sairaalatoiminnan ja vanhusten hoidon ohella ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa. TYKSin hoitotieteen laitoksen työ terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi erityisesti vanhenemiseen ja väestön ikääntymiseen liittyen vastaa tavoitteitamme, toteaa säätiön hallituksen pj. Henrik Carlstedt.

Lahjoitusta hyödynnetään 2019 käynnistetyn kansainvälisen Master’s Degree Programme in Future Health & Technology -kaksoistutkintokoulutuksen kehittämiseen.

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet on lahjoittanut Turun yliopistolle vuosien 2014–2017 yht. 800 000 euroa, 2 professuuria ja kokonaisuudessaan Turun yliopistolle yli 2 milj. euroa.

Lisätietoja:
johtaja, prof. Helena Leino-Kilpi, hoitotieteen laitos, Turun yliopisto, + 358 50 342 4384, helena.leino-kilpi@utu.fi
tj. Henrik Karlsson, Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet, p. 050 511 9496, henrik.karlsson@eschner.fi