Taja kannattaa palliatiivisen hoidon ja saattohoidon sääntelyn päivittämistä

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut elämän loppuvaiheen hoitoa, itsemääräämisoikeutta, saattohoitoa ja eutanasiaa koskevan työryhmän toimikaudeksi 8.5.2018 – 30.6.2021. Akavan sairaanhoitajat ja Taja oli tänään kuultavana Sosiaali- ja terveysministeriössä palliatiivisen hoidon ja saattohoidon sääntelytarpeista.

Akavan sairaanhoitajat ja Taja pitää erittäin tärkeänä, että palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa sekä niiden osaamista vahvistetaan sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Taloudellisten sekä hoidollisten linjausten mahdollistaminen ja niihin kannustaminen on keskeisessä roolissa saattohoidon kehittämisessä. Taja kannattaakin hoitotahtoa koskevan säädännön päivittämistä.

Suomalaisten elinikä on pidentynyt ja kuolema on siirtynyt yhä myöhäisempään ikään. Tutkimukset osoittavat, että eliniän kasvaessa, elämän viimeisinä vuosina sosiaali- ja terveyspalvelujen ja erityisesti ympärivuorokautisen hoivan tarve on suurin. Tämä tarkoittaa sitä, että yhä useampi myös kuolee ympärivuorokautisessa hoivassa, joka tarkoittaa tällä hetkellä pääasiassa tehostettua palveluasumista.

- Tehostetun palveluasumisen kohdalla on tärkeää huomioida säädäntötarpeet, jotka vähentävät turhia siirtoja akuuttisairaaloihin tai muihin hoitopaikkoihin. Tällaisia ovat esimerkiksi mahdollisuus konsultoida geriatriaan tai saattohoitoon erikoistunutta lääkäriä tai sairaanhoitajaa. Pidämme myös tärkeänä, että palvelutaloilla olisi mahdollisuus säilyttää peruslääkevalikoimaa akuuttien tilanteiden hoitamista varten ja nopean oireenmukaisen saattohoidon aloittamiseksi, Tajan varapuheenjohtaja Vilhelmiina Lehto-Niskala toteaa.

Mikäli henkilö itse haluaa, ja hänen toimintakykynsä sen mahdollistaa, hyvä saattohoito on turvattava myös kotona.

Saattohoito, tapahtuipa se sitten palvelutalossa, sairaalassa tai kotona, edellyttää hoitajien kouluttamista, sekä riittävää ja pysyvää hoitohenkilöstöä, jolla on mahdollisuus kohdata kiireettä potilaat ja omaiset. Elämän loppuvaiheen hoidossa on kyse ihmisen kohtaamisesta, arvonannosta, hyvinvoinnin tukemisesta, sosiaalisten suhteiden ylläpitämisestä, ja läheisten tukemisesta suruprosessin ja luopumisen aikana. Lainsäädännön on tuettava näitä tavoitteita.

Johtuen väestön ikärakenteen ja palvelujärjestelmän muutoksista, yhä useampi työikäinen joutuu huolehtimaan vanhemmistaan tai muista perheenjäsenistään.

-Pidämme erittäin kannatettavana saattohoitovapaan mahdollistamista. Jokaisella tulisi olla oikeus olla läheisen kuoleman lähestyessä hänen rinnallaan. Tämä vahvistaa työntekijöiden jaksamista ja tukee heidän työkykyään myös tulevaisuudessa Vilhelmiina Lehto-Niskala päättää.

Lisätietoja:

Akavan sairaanhoitajat ja Taja varapuheenjohtaja Vilhelmiina Lehto-Niskala, vilhelmiina.lehto-niskala@taja.fi