THL: Paljon eri sote-palveluja tarvitsevien tunnistamiseen on tarjolla työkaluja, mutta niitä hyödynnetään alueilla vaihtelevasti

Paljon erilaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tarvitsevat asiakkaat pitäisi tunnistaa aiempaa paremmin, selviää THL:n tutkimuksesta. Suomessa on jo käytössä erilaisia tunnistamisen malleja ja työkaluja ja niiden käytöstä on pääosin myönteisiä kokemuksia.

- Mallien käyttöä tulisi vahvistaa, jotta paljon erilaisia palveluja tarvitsevat asiakkaat tunnistettaisiin sosiaali- ja terveydenhuollossa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Näin heille voitaisiin rakentaa yksilöllisiä tarpeita vastaavia palvelukokonaisuuksia sujuvasti, sanoo hankkeen koordinaattori, erityisasiantuntija Hanna Tiirinki THL:stä.

Tutkimuksen mukaan vain noin joka kolmannessa sote-organisaatiossa on tällä hetkellä käytössä jokin yhdessä sovittu monialaisen palvelutarpeen tunnistamisen malli tai työkalu.

Joillain alueilla tunnistamisen malleja on kehitetty pitkäjänteisesti ja niistä on hyviä kokemuksia: Pirkanmaalla on käytössä Suuntima, Helsingissä Terveyshyötyarvio sekä paljon palveluja tarvitsevien ydinprosessimalli. Siun sotessa on kehitetty Yhteisasiakkuus-mallia ja Päijät-Hämessä on otettu käyttöön Case Manager -malli.

Alueilla tulisi selvittää ja sopia, millaisilla malleilla tai työkaluilla paljon eri palveluja tarvitseva tunnistetaan, oli hän sitten uusi tai vanha asiakas. Mallien tulisi olla joiltain osin myös kansallisesti sovittuja, jotta toiminnasta saadaan yhteismitallista tietoa ohjauksen ja vertaiskehittämisen tueksi, Tiirinki sanoo.

Hankkeen tulosten mukaan asiakkaista noin 10 prosentin palvelujen käyttö muodostaa kaikista sote-kuluista noin 80 prosenttia. Osa näistä asiakkaista käyttää useita eri sote-palveluja.

- Ennakoimalla heidän palvelujen tarvettaan heille voitaisiin tarjota varhaista tukea, mikä säästäisi myös kustannuksia, sanoo hanketta johtanut tutkimuspäällikkö Juha Koivisto THL:stä.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoittamassa hankkeessa selvitettiin monialaisten palvelujen käyttöä ja kustannuksia Suomessa. Lisäksi tutkittiin, millaisia paljon eri palveluja tarvitsevien tunnistamisen toimintamalleja ja työkaluja on käytössä kotimaassa ja ulkomailla. Hankkeessa selvitettiin myös työ- ja toimintakyvyn tukitarpeiden tunnistamisen malleja sekä työttömien terveystarkastusten toteuttamista ja hyödyntämistä.

Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hankkeissa, sote-rakenneuudistuksen hankkeissa sekä työkykyohjelmassa.

Loppuraportti: Monialaisen palvelutarpeen tunnistaminen sosiaali- ja terveys- ja työvoimapalveluissa

Policy Brief (14 sivua): Monialaisesti palveluja tarvitsevien tunnistaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa Lisätietoja: Monialaisesti palveluja tarvitsevien tunnistaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa Lisätietoja:

Hanna Tiirinki
erityisasiantuntija, hankkeen koordinaattori
THL
puh. 029 524 7052

Juha Koivisto
tutkimuspäällikkö, hankkeen johtaja
THL
puh. 029 524 7164
etunimi.sukunimi@thl.fi