Vanhuspalvelut eivät uudistu vain johtajan vastuuta lisäämällä

Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviin on paikoin erittäin vaikea saada henkilökuntaa, eikä tilanne parane yksin johtajan roolia painottamalla.

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi 16. kesäkuuta lausuttavaksi ikääntyneiden palveluiden toisen vaiheen uudistuksen, jossa huomio on keskitetty erityisesti kotihoidon kehittämiseen.

Uudistuksen tavoitteet ovat hyviä ja kannatettavia: kotihoidon resurssien ja laadun vahvistaminen, välimuotoisten asumisratkaisujen kehittäminen, omavalvonnan ja johtamisen kehittäminen, teknologisten ratkaisujen hyödyntäminen sekä asumispalveluiden kokonaisuuden selkeyttäminen. Nähtäväksi jää, missä määrin nyt esitettävillä lakimuutoksilla on vaikutusta palveluiden nykytilaan.

Erityisesti huomio kiinnittyy tavoitteeseen vahvistaa vanhuspalvelujen johtamista. Käytännössä esitetyissä lakiuudistuksissa toimintayksikön johtajille asetetaan tehtäväksi vastata toimintayksikön riittävästä henkilöstöstä, huolehtia omavalvonnan toteuttamisesta osana päivittäistä toimintaa, huolehtia asiakastyöhön liittyvien vaatimusten täyttymisestä sekä tukea henkilöstön työhyvinvointia. Nämä toki ovat jo tähänkin asti kuuluneet johtajien ja esimiesten keskeisimpiin tehtäviin.

Kun on hyvin tiedossa, että henkilökuntaa on jo nykyisellään paikoin erittäin hankala löytää, ei pelkästään johtajan vastuun lisääminen tuo tarvittavaa helpotusta. Johtaminen ei parane pelkästään vastuiden nimeämisellä, vaan johtamiselle ja esimiestyölle on löydyttävä resurssit ja työkalut vastuiden toteuttamiseksi. Myös johtajien ja esimiesten jaksamiseen ja työhyvinvointiin on kiinnitettävä huomiota.

Vilhelmiina Lehto-Niskala

puheenjohtaja, Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry

HS 18.6.2021