Ympärivuorokautisessa hoidossa asuvien ikääntyneiden suuhygienian taso riittämätön

Vain viidesosalla laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen asukkailla on puhtaat hampaat, selvisi Helsingissä tehdyssä tutkimuksessa. Huono suuhygienia on yhteydessä huonompaan elämänlaatuun. Suun puhtaus on ratkaisevan tärkeää hyvän suunterveyden ylläpitämisessä ja suusairauksien ehkäisyssä. Riittävän suuhygieniatason saavuttaminen näyttää haastavalta ympärivuorokautisessa hoidossa, erityisesti muistisairailla.

Hammaslääkärien tutkimuksessa lähes puolella asukkaista suuhygienian taso oli erittäin huono, hampaiden pinnalla oli runsaasti plakkia ja suusta löytyi ruuanjäämiä.

– Hampaiden reikiintyminen, ientulehdukset ja hampaiden kiinnityskudoksen sairaudet olivat asukkailla yleisiä, kertoo tuloksista tutkimuksen ykköskirjoittaja, FT Riitta Saarela.

Tutkimukseen osallistuneilla oli myös käytössä paljon lääkkeitä, mikä usein johtaa syljen erityksen vähenemiseen ja kohonneeseen suusairauksien riskiin. Monista riskeistä ja hoidon tarpeesta huolimatta vain harva asukas oli käynyt hammaslääkärin tai suuhygienistin vastaanotolla viimeisen vuoden aikana.

Helsingin yliopiston ja Helsingin sosiaali- ja terveystoimen tutkimuksessa selvitettiin ikääntyneiden pitkäaikaishoidossa asuvien suuhygienian tasoa, suun terveydentilaa ja hammashoidon tarvetta. Tutkimukseen osallistui 231 asukasta, joista suurin osa oli muistisairaita ja tarvitsi paljon apua hoitohenkilökunnalta päivittäisissä toiminnoissa.

Suun tutkimukset tehtiin ennen koronapandemiaa vuosina 2017–2018. Tulokset on julkaistu European Geriatric Medicine -tiedejulkaisussa.

-– Tärkeä havainto oli, että mitä huonompi asukkaan suuhygienian taso oli, sitä huonompi oli hänen elämänlaatunsa, Saarela jatkaa.

https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/terveempi-maailma/ymparivuorokautisessa-hoidossa-asuvien-ikaantyneiden-suuhygienian-taso-riittamaton

Lisätietoja:

FT Riitta Saarela, johtava ylihoitaja, Helsingin sosiaali- ja terveystoimi, Suun terveydenhuolto riitta.saarela@hel.fi

Kaisu Pitkälä, professori, Helsingin yliopisto
kaisu.pitkala@helsinki.fi
p. 050 448 4665

Kuva: Kuvia Suomesta