11.5.2016 Sote tulee - missä mennään? - Helena Vertanen

Sote tulee- missä mennään?

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen tavoite on hyvin hoidettu asiakas ja potilas. Nykyiset, eriytyneet toimintamallit eivät tule toimimaan sote-uudistuksen alkaessa. Tarvitaan uudenlaista ajattelua ja uusien yhteisten toimintamallien opettelemista sekä ennen kaikkea yhteistyötä että toisen ammatin osaamisen arvostamista. Jokainen ammattilainen on oman työnsä paras asiantuntija. Monen asiantuntijan työn yhteensovittaminen ei tule olemaan helppoa. Siihen tarvitaan hyvää muutosjohtajuutta ja jokaisen ammattilaisen valmiuksia yhteistyöhön sekä uuden toimintamallin luomiseen.

Ammatin arvojen, asenteiden ja etiikan perusteet luodaan koulutuksessa. Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen ja Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen kirjoittivat Helsingin Sanomien vieraskynäpalstalla 9.5.2016 sairaanhoitajien koulutuksen kirjavuudesta Suomessa. Ammattikorkeakoulujen tulisi noudattaa EU-direktiivejä ja koulutuksen sisällön osalta Suomen lakia. Olosuhteet eri puolilla Suomea ovat erilaiset. Harjoittelupaikkojen saaminen ei ole välttämättä helppoa ja itsestään selvää. Niinpä ammattikorkeakoulut pyrkivät selviytymään koulutusvelvoitteistaan paikallisten olosuhteiden mukaan.

Työelämässä näkyy selkeästi ammattikorkeakouluissa saatu opetus ja osaaminen. Oppiaineiden sisältö ja painotukset ovat voineet olla erilaisia, vaikka todistuksessa on samanlaiset oppimäärät eri aineissa. Kansainvälistyminen luo vielä osan nykyisistä ja tulevaisuuden haasteista. Eurooppalainen ammattikorkeakoulutus tulee rinnastaa Suomessa saatuun vastaavaan koulutukseen. Kuitenkin koulutus on erilaista eri maissa. Suomessa ammattikorkeakoulutuksen saaneilla on monia maita itsenäisemmät ja vaativammat tehtävät esim. diabetessairaanhoitajan vastaanotot ym. Tällöin laadun varmistus, käden taitojen ja ihmisten kohtaaminen tulee huomioida sekä koulutuksessa että työpaikalla perehdytyksessä, mahdollisia lisäopintoja unohtamatta.

Kun tiedostetaan nykytilanteet koulutuksen, työelämän ja kansainvälistymisen osalta, voidaan valmistautua turvallisin mielin sote-uudistukseen. Jokaisen meistä täytyy miettiä omaa ammattitaitoaan, osaamistaan ja olenko valmis uusiin haasteisiin rakentamalla tulevaisuutta yhteistyössä kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. TAJAssa seuraamme tarkkaan, missä mennään, otamme kantaa ja kannustamme jokaista tajalaista soten yhteistyötalkoisiin.