15.9.2016 Robotiikka hoitotyössä -Vilhelmiina Lehto

Hoitotyössä robotisaation tulee ensisijaisesti tukea hoitajia keskittymään olennaiseen

Työelämä muuttuu kovaa vauhtia, tämän olemme kaikki varmasti huomanneet tai kuulleet puhuttavan. Yksi tulevaisuuden muutoksista liittyy automatisaatioon sekä robotiikkaan. Tästä aiheesta onkin uutisoitu viime päivinä ja siitä on käyty vilkasta keskustelua. EVA:n raportin mukaan jopa viidesosa sairaanhoitajan työstä olisi korvattavissa robotisaatiolla. Hoiva-alalla muutoksia ja kehittämistyötä tarvitaan etenkin vanhustenhuollossa vanhusten suhteellisen määrän kasvaessa.

Robotiikka voidaan tarkastella monelta kulmalta. Monessa vanhustenhoitolaitoksessa on käytössä automaattinen lääkkeiden annosjakelu. Työn hoitaa robotti. Tämän kaltainen kehitys tuo helpotusta lääkkeiden jakoon, mikä onkin hyvin rutiininomaista ja tarkkuutta vaativaa työtä. On kuitenkin erittäin tärkeää huomata, että suuri osa etenkin vanhustenhuollon hoitajien työstä kuluu muuhun kuin tällaisiin rutiininomaisiin hoitotoimenpiteisiin. Vanhuksien toimintakykyä pyritään ylläpitämään etenkin vanhusten oman elämänlaadun, kipujen vähenemisen, elämän hallinnan ja yleisen hyvinvoinnin kannalta mutta myös hoitajien liiallisen fyysisen kuormituksen välttämiseksi ja kustannusten hillitsemiseksi. Kuten jokainen kuntoutuspotilas tietää, kuntoutusta kuten ei toimintakykyä ylläpitävää toimintaakaan voi tehdä toisen puolesta. Hoitajien ensisijaisena tehtävänä ei ole esimerkiksi pukea, syöttää tai nostaa vanhuksia sängystä. Heidän ensisijainen tehtävänsä on motivoida ja ohjata vanhuksia suoriutumaan näistä itse. Hoitajien työ on siis enimmäkseen kaikkea muuta kuin rutiinien suorittamista.

On tärkeää huomata, että sellaiset robotit kuin meille ensimmäisenä tulee mieleen: humanoidit, jotka imitoivat ihmisten toimintoja, eivät ole kaikki mitä robotiikka ja automatisaatio pitävät sisällään. Robotiikkaan voi suhtautua siten, että se on jo osa jokapäiväistä elämäämme ilman että edes huomaamme sitä! Moni automatisoitu asia helpottaa jo nyt hoitotyötämme. Kaikki tämä kehitys on erittäin kannatettavaa ja parhaimmillaan tukemassa työntekijöitä suoriutumaan omasta työstään parhaiten ja auttaen keskittymään siihen mihin ihmistä ja hoitajaa eniten tarvitaan: kohtaamaan ihminen ihmisenä.

Vilhelmiina Lehto, Akavan sairaanhoitajat ja Tajan varapuheenjohtaja