25.7.2016 Yhteistyö on voimaa - Helena Vertanen

25.7.2016

Yhteistyö on voimaa

Ajat, koulutus ja työelämä ovat muuttuneet vuosien saatossa. Muutokset jatkuvat nopeutuvalla tahdilla - sote kolkuttelee jo ovelle. Jäsentemme toimintaympäristö ja toimintatavat muuttuvat. Asiakasta/ potilasta hoidetaan ja tuetaan moniammatillisissa tiimeissä.

Akavalaisessa yhteisössä on edustettuna lähes kaikki sotealan korkeastikoulutettujen ammattiryhmät lukuun ottamatta sairaanhoitajia, jotka ovat yksi keskeisimmistä toimijoista tulevassa sotessa.

Taja toivottaa sairaanhoitajat lämpimästi tervetulleeksi akavalaiseen yhteisöön rakentamaan uutta, moniammatillista järjestötoimintaa. Taja tarjoaa sairaanhoitajajäsenille mahdollisuuden vaikuttaa ja vahvistaa sairaanhoitajien ja sairaanhoitajayrittäjien osallistumista moniammatilliseen yhteistyöhön myös akavalaisen järjestötoiminnan kautta. Tajalaisilla ja sairaanhoitajilla on asiantuntijuutta ja tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista hoitotyön johtamista unohtamatta. Rakennetaan yhdessä uutta yhdistystä ja sen toimintaa.

Taja jatkaa toimintaansa entiseen tapaan terveystieteilijöiden omana yhdistyksenä ja yhdessä uusien sairaanhoitajajäsenten kanssa rakennetaan uutta yhteistä yhdistystä ja sen toimintaa.

On havaittu, että nuorten järjestäytyminen laskee ja vain puolet nuorista on järjestäytynyt, koska järjestöjen antama lisäarvo koetaan vähäiseksi ja järjestötoiminta kaukaiseksi. Yhdessä voimme vakuuttaa niin nuorille kuin järjestäytymättömille terveysalan ammattilaisille, että järjestäytyminen kannattaa. Edunvalvonta tulee korostumaan tulevaisuudessa, koska muutokset ovat suuria ja jokainen julkisen sektorin ammattilainen siirtyy soten myötä uuteen organisaatioon. Muutokset koskevat myös yksityistä sektoria.

Yhteistyö on voimaa ja antaa monia mahdollisuuksia uudistua ja kehittyä.

Kesäterveisin,
Helena Vertanen