Asiantuntija potilaana -havaintoja hoidosta ja sen toteuttajista

Olen onnekseni harvoin joutunut terveydenhuollon ammattilaisena potilaan rooliin. Jouduin kuitenkin vastikään äkisti sairaalan osastohoitoon neljäksi päiväksi. Siitä käynnistyi minulle, sairaanhoitajalle, entiselle osastonhoitajalle ja nykyiselle palvelupäällikölle, uusi ja mielenkiintoinen tutkimusmatka minulle niin tuttuun ja turvalliseen alaan mutta päinvastaisesta näkökulmasta: potilaana.

Kertoako taustastaan vaiko ei?

Pohdin osastolle tullessani kertoako terveydenhuollon taustastani vaiko ei. Mitä vaikutuksia hoitoon ja suhtautumiseen tiedolla voisi olla? Pidettäisiinkö minua hankalana tai kerrottaisiinko hoidosta vähemmän kun oletetaan tietävän kaiken? Vai saisinko jopa parempaa hoitoa, kollegalta kollegalle tai kun minulle ei voi kertoa mitä sattuu, koska tiedän mitä tapahtuu ja miten asioiden pitäisi mennä?

Tein päätöksen jo heti aluksi etten kerro ymmärrystäni ja taustaani, päätin myös etten valita mistään ja että olen hyvä ja mukava potilas. Se ei aina ollut täysin mahdollista kipukohtausten vuoksi, mutta muutoin olin helppo potilas verrattuna siihen millaisia valittajia ja räkyttäjiä valitettavasti kokemukseni mukaan on olemassa. Se osoittautui hyväksi päätökseksi: Salatessani taustani sain ihmetellä aidosti asioita, osastoa, hoitoa, hoitajia, lääkärinkiertoa, kaikkea. Minulle kerrottiin kaikki juurta jaksaen, mikä oli hyvä, koska ei sairaanhoitajakaan kaikkea kaikilta erikoisaloilta tiedä. Sain upeaa, empaattista ja ammattitaitoista hoitoa sekä kattavasti tietoa. Oli myöskin jännää irrottautua ammattilaisen roolista potilaaksi, kun normaalisti kannan asiantuntijuuteni mukana arjessa.

Jokainen tekee hoitokokemuksen persoonallaan

Hoitojakson aikana minua hoiti useampi sairaanhoitaja, kolme eri lääkäriä ja osastonfysioterapeutti, jokainen omalla persoonallaan. Joku oli puhelias, toinen hiljainen. Toinen oli kiinnostuneempi kokemuksestani ja ajatuksistani tilanteestani kuin toinen. Työntekijän persoonalla oli suuri vaikutus luottamukseen ja turvallisuuden tunteeseen. Itsevarma ja kyselevä hoitaja sai luottamukseni paremmin kuin kiireinen stressaantuneen oloinen olettaja, joka kysymättä tuntui tietävän missä mennään. Jäin pohtimaan kuinka suuri vaikutus persoonalla hoitokokemukseen oli!

Nyt korostetaan asiakaskokemusta ja sen hallintaa, samoin hoitokokemuksella on tärkeä merkitys jokaisen potilaan, jokaisen hoitoyksikön ja koko terveydenhuollon toimintaan. Kuinka suuri vaikutus onkaan sillä, että potilas saa tarvitsemansa tiedon hoidossaan, häneen suhtaudutaan kunnioittavasti, empaattisesti ja hän saa sanottua ajatuksensa. Varmasti jokaisella potilaalla on omat kommunikaatio- ja kohtaamistarpeensa sukupuolen ja samoin persoonansa mukaisesti. Myös hoitoyksikkö ja hoidon syy vaikuttaa potilaan tarpeeseen.

Tulisiko hoitotyön ja lääketieteen koulutuksessa panostaa vielä enemmän potilaan ja asiakkaan kohtaamiseen? Jokaisella ammattilaisella on persoonansa mukaisesti vahvuudet potilaan kohtaamiseen ja myös heikkoudet. Toinen passaa paremmin teholle ja toinen kuntouttavaan yksikköön, jotkut ikäihmisten hoitoon ja osa kuolevien potilaiden ja heidän omaistensa hoitoon. Jotta vahvuudet ja heikkoudet tunnistettaisiin, niin tulisiko persoonallisuutta arvioida jo koulutuksessa?

Tiedostamalla omat vahvuutensa ja heikkoutensa niitä voi paremmin hyödyntää ja niitä voi myös paremmin hallita tai hillitä. Samoin se voisi ohjata työyksiköihin hakeutumista. Siten jokainen ammattilainen löytäisi itselleen sopivamman työn ja potilaat saisivat sopivammat hoitokokemukset.

Hoitokokemuksen summa

Totesin että Suomi on paras paikka sairastaa, hoito on huippuhyvää! Jatkossakin olen potilaana aivan maallikkona, jotta saan olla terveydenhuollossa kuin kaikki muutkin ihmiset, asiakas joka on asiantuntija, vain omasta sairaudestaan.

Jotta hoito olisi vielä parempaa kuin huippuhyvää, tulisi hoitokokemukseen kiinnittää enemmän huomiota, kenties myös jo koulutuksessa. Jokainen potilasta hoitava jättää häneen jälkensä. Jokainen on persoona ja se tekeekin meistä kaikista erilaisia potilaan kohtaajia.

Kiinnitetään jokainen osaltamme huomiota potilaan hoitokokemukseen!

Kolleganne ja Taja:n jäsen, Sanna Kallankari