CLES -tutkijoiden tapaaminen Italiassa

Tiina Tarr, Ttm, opetuskoordinaattori

Varsinais-Suomen sairaahoitopiiri

CLES (Clinical learning and Supervision Scale) on dosentti Mikko Saarikosken (2002) ohjauksen ja oppimisympäristöjen laadun arviointiin kehitetty mittari. CLES-tutkijat (CLES family) ovat kokoontuneet yhteen joka toinen vuosi jo vuodesta 2008 lähtein. Ja nyt tutkijat ympäri Eurooppaa sekä Aasiaa kokoontuivat viidennen kerran symposiumiin 24.-25.9. Italiaan. Tapaamispaikkana oli Chientin D'Annunzion yliopisto, jossa saimme nauttia mitä parhaimmista järjestelyistä- ruuasta puhumattakaan. Symposiumin tavoitteena oli tarjota osallistujille mahdollisuus jakaa tutkimusideoita, kokemuksia, saavutuksia sekä näkökulmia terveysalan koulutuksesta.

Aivan aluksi saimme kuulla isäntämme Marco Tomietton yhteenvedon verkoston historiasta. Olikin mykistävää kuunnella miten verkoston toiminta on vuosien aikana laajentunut ja opiskelijoiden oppimisympäristöjen ja ohjauksen laatu on meitä yhdistävä tekijä ja yhtä tärkeä teema ympäri maailman.

Itse sain pitää puheenvuoron yhdessä Turun yliopiston professori Leena Salmisen kanssa videovälitteisestä opetuksesta jota olemme yhdessä Turun yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskola Novian kanssa toteuttaneet jo vuodesta 2015. Toivon osallistujien saaneet ideoita opetusmenetelmästä, joka kokemuksemme mukaan soveltuu erinomaisesti ainakin potilasohjauksen opetukseen.

Kristina Mikkonen Oulun yliopistosta on tutkinut ohjaajien kompetenssia ja sen eri osa-alueita. Yksi teema, joka puhututti paljon oli opiskelijaohjaajien tunneälyosaaminen- sosiaalinen vuorovaikutus ja empatia. Millaista koulutusta tulisi opiskelijaohjaajille tarjota tämän osaamisalueen kehittämiseksi? Onko peruskoulutuksen aikana tarpeeksi opetusta itsetuntemuksen, empatian ja kuuntelemisen taidoista?

Hoitotyöntekijöiltä vaaditaan empatiaa, potilaiden ymmärtämistä ja kuuntelemista- tunnetaitoja. Vaikutamme joka päivä ympärillä olevien ihmisen, potilaiden, kollegoiden ja opiskelijoiden tunteisiin. Taito hallita sosiaalisia suhteita pitää sisällään ohjausosaamisen, motivoinnin ja kannustamisen. Näitä tilanteita voidaan harjoitella esimerkiksi simulaatioiden tai mielikuvaharjoitusten avulla. Hyvä käytös ja toisen ihmisen asiallinen kohtelu kuuluvat vuorovaikutukseen, ei ainoastaan potilaiden ja heidän läheistensä kohteluun, vaan sen tulee ulottua kaikkeen muuhunkin vuorovaikutukseen. Myös työtovereita ja kaikkia opiskelijoita tulee kohdella hyvin. Asiallinen, hyvä käytös kuuluu kaikille.

Meillähän tavoitteena on tarjota kaikille opiskelijoille, tuleville kollegoille, laadukas ja turvallinen harjoittelu. Terveydenhuollon organisaatiossa yhdessä oppilaitosten, ohjaajien ja esimiesten kanssa kehitämme jatkuvasti opiskelijaohjausprosesseja perehdytyksestä arviointiin ja palauteenantoon. Ohjaajamme osallistuvat monenlaisiin koulutuksiin esim. simulaatioihin haastavan opiskelijan kohtaamisesta, verkkokursseihin vertaisoppimisesta, tavoitteenmukaisesta arvioinnista ja reflektoinnista.

Suomessa CLES-mittaria oppimisympäristöjen ja ohjauksen laadun arviointiin käytti viime vuonna ainakin 31 organisaatiota. Kansallisessa tarkastelussa ( n= 18 073) opiskelijat arvoivat ohjaajien suhtautuvan ohjaustehtäväänsä myönteisesti sekä ohjaussuhteen olevan tasa-arvoinen ja hyväksyvä. Ohjaajamme tukevat opiskelijoita aktiivisina oppijoina ja ohjaavat ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. Näin opiskelija oppii ottamaan vastuuta potilaan kokonaishoidosta ja sitoutuu paremmin työyhteisön toimintaan sekä oppii tekemään moniammatillista yhteistyötä. Palautteen perusteella ohjaajien ohjaustaidot, ohjaushalukkuus sekä oppimisympäristöjen ilmapiirit ovat erinomaisia. Opiskelijat kokevat oppimisympäristöt meillä turvallisiksi ja vastaanottaviksi sekä itsensä osaksi työyhteisöä. Palautteen mukaan ohjaajat ottavat opiskelijat aktiivisesti mukaan oppimistilanteisiin ja ovat aidosti kiinnostuneita opiskelijoiden oppimisesta sekä ovat helposti lähestyttäviä.

Odotan jo innolla tapaamista Portugalissa vuonna 2020!