Geriatrian uusia tuulia EuGMS-kongressissa Berliinissä 10.-12.10.2018

EuGMS (European Geriatric Medicine Society) - kongressiin Berliiniin oli kokoontunut noin 1500 geriatrian ja gerontologian ammattilaista sekä tutkijaa ympäri maailmaa. Kongressin teemana oli ”Geriatrisen lääketieteen edistäminen nykyajan maailmassa”, jota käsiteltiin mm. teknologian tuomien mahdollisuuksien, uusien hoitokäytäntöjen sekä ikääntyneen potilaan näkökulmien kautta. Laaja tieteellinen ohjelma koostui suullisista esityksistä ja posterinäyttelystä. Kongressissa oli seitsemän rinnakkaista teemakokonaisuutta sekä lisäksi käytännön työpajoja. Tässä seuraavaksi muutamia poimintoja kongressin annista.

Ikäihmisten toimintakyvyn ja hyvän vanhenemisen edistäminen oli yksi kongressin keskeisistä teemoista. Aihetta käsiteltiin esimerkiksi teknologian hyödyntämisen ja elintapojen merkityksen näkökulmista. Monipuolinen fyysinen aktiivisuus ja hyvä ravitsemus ovat avainasemassa toimintakyvyn ylläpitämisessä vanhuudessa. Huono ravitsemus on riski toimintakyvylle ja sairauksista toipumiselle, joten ikäihmisten tulee saada ravinnosta riittävästi mm. proteiinia ja energiaa.

Professori Alfonso J. Cruz Jentof esitteli keynote-puheenvuorossaan sarkopenian eli lihaskadon uuden toiminnallisen määritelmän. Määritelmän mukaan vähäinen lihasvoima on mahdollisesti jo merkki lihaskadosta ja todennäköisyys lisääntyy, jos tähän yhdistyy vielä vähentynyt lihasmassan määrä. Jos näiden lisäksi fyysinen toimintakyky on heikentynyt, on yleensä kyseessä jo vaikea lihaskato.

Kongressissa tuotiin esille näkökulma, että myöhemmällä iällä terveys voidaan määrittää riittävänä toimintakykynä, joka edistää hyvinvointia. Tämä voidaan saavuttaa ylläpitämällä ja edistämällä ikäihmisen mahdollisuutta toimia hänelle itselleen merkityksellisten asioiden parissa toimintakyvyn heikentymisestä huolimatta.

Lisäksi tutkimusesitykset avasivat mm. geriatriste sairauksien uusia hoitokäytäntöjä ja monilääkitykse haasteita.

Kongressin tiivistelmät ovat luettavissa: http://www.eugms.org/2018.html

Teksti: Annele Urtamo Kuvat: Maija Soljanlahti