Hoitotyön johtaja - brändää johtajuutesi

Lilli Väisänen, TtM,coach, AMO, Stadin soten palvelujen kehittäjä, Uusimaa 2019 valmistelija Asiakaskokemuksen edistäjä, joka innostunut osallisuudesta, yhteiskehittämisestä, palvelumuotoilusta,digitalisaatiosta ja sotebrändistä. Aktiivisesti twiittava @villililli

Hoitotyön johtaja, brändää johtajuutesi on kutsu/huuto teille kaikille hoitotyön johtajille. Nykyisille. Tuleville.

Olen seurannut hoitotyön johtamista eri näkökulmista , eri vuosikymmeninä niin käytännön (osastonhoitaja, ylihoitaja, johtava ylihoitaja) kuin teorian kautta. Aikanaan tein gradunkin liittyen hoitotyön johtajien johtamisosaamiseen (2002). Opetuksessa olen saanut ilon "opettaa" hoitotyön johtamista. Erilaiset työelämän näköalapaikat ovat mahdollistaneet sen, että on käsitykseni hoitotyön johtajuudesta on muuttunut. Hoitotyön johtajuus on muuttumassa ja saamassa uuden muodon. Yhteiskunnan muutosturbulenssi ja ilmiöt ovat vaikuttamassa tai ovat vaikuttaneet tähän. Emme voi tarkastella hoitotyön johtamista samalla lailla kuin kaksikymmentä vuotta sitten tai kymmenen vuotta sitten. Meidän on muututtava näiden muutossignaalien myötä. Mielestäni sorrumme detaljeihin ja emme näe kokonaisuuksia tai jos näemme, emme tuo sitä riittävästi esille. Olemme liikaa taka-alalla. Itsekin sorrun siihen.

Olen tarkoituksella kriittinen. Kriittinen siksi, kun meillä hoitotyön johtajilla on laaja-alainen, monipuolinen koulutus. Jo peruskoulutuksemme perusteella omaamme poikkitieteellisen tarkastelun ympärillä olevaan todellisuuteen. Johtamisen ilmiöihin pääsemme päivittäin työssämme konkretisoimaan. Tiedän, että on viisaita ja valistuneita organisaatioita, joissa arvostetaan hoitotyön johtajien koulutusta ja osaamista. Näissä paikoissa pääsemme kukoistamaan ja toimimaan tasavertaisesti lääkärijohdon kanssa.Ei tarvitse taistella oman oikeutuksensa, oman asemansa puolesta. Ei tarvitse perustella.

Tiedän organisaatioita, joissa hoitotyön johtaminen on lääkärijohdon alaisuudessa. Osassa näissä mahdollistetaan hoitotyön johtaminen, osassa ei. Niissä, joissa sitä ei mahdollisteta, hoitotyön asiat jäävät prioriteetiltään minimiin. Harmillista. Tämä on mikrotason toimintaa, sama analogia jatkuu makrotasolla. Sote -ja maakuntauudistuksen suunnittelussa hoitotyön johtajien edustus on marginaalisen pientä.

Mistä tämä johtuu? Historiasta,kulttuurista, oletuksista, rooliodotuksista, huonosta ammatillisesta egosta, näkymättömyydestämme. Syyt voivat olla moninaisia, niihin ei kannata takertua. Olennaista on nyt herätä ja miettiä miten nostaa näkyville osaamisemme.

Haluan ja toivon, että heräämme. Alamme brändäämään osaamistamme ja sen myötä saada näkyvyyttä. Alamme tuoda nyky yhteiskunnan ilmiöihin oman osaamisemme. Perinteisillä tavoilla ja näkyvyydellä emme pääse esille. Jäämme beige kategoriaan. Meidän on hyvä verkostoitua vahvemmin. Keskenämme, mutta kannustan rohkeasti verkostoitumaan myös muiden toimialojen kanssa. Ammentamaan heiltä näkökulmia omaan työhön. Se ei poista meidän substanssin rikkautta ja tärkeyttä.

Brändäämisellä tuomme itseämme ja osaamista vahvemmin esille. Jos haluamme vaikuttaa ja olla näkyvillä vahvemmin. Itse vasta opettelen tätä asiaa hyödyntämällä sosiaalisen median erilaisia foorumeita ( Twitter, LinkedIn ). Varovaisesti, kun beigegeeni vielä on vahvana. Nostan esille työni monipuolisuutta ja niitä asioita, joita itse pidän tärkeänä (asiakaskokemus, asiakasosallisuus, digitalisaatio jne ) ja joissa voin tuoda esille ajan ilmiöitä. Ne ovat myös arvoja, joissa näen hoitotyön johtamiselle ja hoitotyön ammattilaisella olevan merkittävän roolin tulevaisuudessa. Sosiaalisessa mediassa olen saanutkin tuekseni yhteisön, jolta saan valtavasti tietopääomaa nyky yhteiskunnan ilmiöihin, vinkkejä tutkimuksiin. Verkostoja, joissa jaetaan tietoa , kokemuksia nopeasti, pyyteettömästi ilman profesioonaalisia ja toimiala kohtaisia raja-aitoja. Voin konsultoida Osuuspankin toimitusjohtajaa, markkinointialan asiantuntijoita, digitalisaation edelläkävijöitä. Osa sosiaalisen verkostojen yhteydenotoista on johtanut tapaamiisiin, kumppanuuksien, toistemme coachaamiseen saman intressin teemalla. Kaikki on mahdollista.

Maailma on meille avoin. Otetaan se paikka maailmasta. Ollaan esillä. Näkyvästi. Ylpeästi. Ammattitaidolla. Osaamisella. Meillä on tätä kaikkea. Herätään tähän päivään ja tehdään tulevaisuutta. Me kyllä kykenemme siihen.