Me selviämme tästä

Satu Pukkinen puheenjohtaja

Elämme aikaa, jollaista kukaan meistä tuskin olisi osannut arvata. En ainakaan minä. Elämä on matka, ja tämä aika on poikkeama tutulta reitiltä. Henkilökohtaisesti ajattelen, että kaikella on tarkoituksensa, myös ikävillä ja odottamattomilla asioilla.

Jo tähän mennessä Korona on opettanut meille paljon. Se on opettanut muun muassa sen, mikä merkitys on valmiudella ja varautumisella, päätöksentekokyvyllä ja johtamisella, viestinnällä ja vastuullisuudella sekä riittävällä resurssilla. Haluan ja jaksan uskoa, että tämän jälkeen organisaatiomme ovat mitä suurimmassa määrin valmiimpia ja vahvempia, jokunen ehkä jopa vastuullisempi kuin aiemmin. Moni asia on testattu käytännössä, jouduttu ajattelemaan uusiksi ja mahdollisesti jopa ensimmäistä kertaa. Suunnitelmat ja paperille kirjatut ajatukset on laitettu täytäntöön todeten ne joko hyviksi ja toimiviksi tai sitten niitä on jouduttu pakon edessä vielä viimeistelemään tai muuttamaan. Osa asioista on vielä tulossa ja kohtaamme ne ensimmäistä kertaa. On vain jaksettava uskoa, että me selviämme tästä. Tämän jälkeen meillä on entistä enemmän tietoa ja taitoja sekä varmasti myös sellaisia koettuja tunteita, jotka entisestään vahvistavat yhteenkuuluvuuttamme, osaamistamme, kykyämme kohdata asioita, ja jotka ennen kaikkea lisäävät olemassa olomme tarkoitusta ja merkitystä.

Tämä aika osoittaa koko yhteiskunnallemme, mihin parhaimmillaan taipuu suomalainen sosiaali- ja terveydenhuolto, millaisia ammattilaisia alalla toimii ja mikä on heidän arvonsa tälle yhteiskunnalle. Toivon kaikille Teille voimaa työhön ja arkielämänne äärelle tänään, huomenna ja jokaisena tulevana päivänä. Toivon teille viisautta tehdessänne itseänne ja elämäänne koskevia valintoja. Toivon myös riittävää määrää ymmärrystä kohdatessanne uusia haasteita.

Emme voi tuudittautua ajattelemaan, että jokin poikkeava asia ei koskisi meitä tai minua. Ilman tätä kokemusta emme tietäisi, mihin kaikkeen sinä, minä ja me yhdessä taivumme, missä on yhteiskuntamme, alamme ja organisaatioidemme heikot kohdat ja pullon kaulat, mutta myös viisaus ja vahvat saumat. Sosiaali- ja terveydenhuoltoala ei ole kutsumusammattien ala. Se on ala, jolle hakeutuu vastuullisia ja vahvoja ihmisiä, jotka selviävät sellaisesta, mitä muut pitävät mahdottomana ja poikkeuksellisena.