Puheenvuoro: Onko hoitotyön asiantuntijoiden palkkakeskustelussa unohtunut työn inhimillinen ulottuvuus?

Vilhelmiina Lehto-Niskala, Akavan sairaanhoitajat ja Taja varapuheenjohtaja

Sopimusneuvottelut käyvät kuumina ja vilkasta keskustelua on herättänyt hoitotyön asiantuntijoiden kuten sairaanhoitajien palkkaus. Keskustelu on pyörinyt hyvin pitkälti talouden ja tuottavuuden ulottuvuuksissa. Sairaanhoitajien tai muiden hoitotyöntekijöiden tehtävä ei ole luoda talouskasvua itsessään, vaan kohdata potilaat tai asiakkaat ja vastata inhimillisiin tarpeisiin. Eipä ihmekään, että sairaanhoitajan työ ja palkka tuntuu hidasteelta, jos sairaanhoitajan työtä tarkastellaan ainoastaan talouslukujen avulla. Olemme luoneet talousjärjestelmän, joka nojaa jatkuvaan kasvuun. Työ, joka ei suoralta kädeltä tuota, jää helposti karsittavien tekijöiden joukkoon. Ei tule kuitenkaan ajatella, että sairaanhoitajan työ ei voisi olla yhteiskunnalle tuottavaa. Vähentäähän se merkittävästi sairauspoissaoloja ja mahdollistaa ihmisten työssäkäynnin ja hyvinvoinnin. Onnistumiset hoitotyössä tulevat siitä, kun voi nähdä oman työnsä merkityksen yhteisön ja yksilön hyvinvoinnille. Työ on antoisaa, kun on aikaa kohdata potilaat tai asiakkaat ja suorittaa työtehtävät oman ammattietiikkansa mukaisesti. Jos keskustelu juuttuu vain euroihin, jää huomaamatta se upea ja arvokas ulottuvuus, jota hoitotyö voi parhaimmillaan olla.