Saattohoidon kehittäminen vanhuspalveluissa

Vilhelmiina Lehto Sh, TtM, Gerontologian alan väitöskirjatutkija, Akavan sairaanhoitajat ja Taja:n varapuheenjohtaja

Vanhojen ihmisten elämän loppuvaiheen hyvä hoito edellyttää saattohoidon ja sen osaamisen vahvistamista

Tutkimusten mukaan hoidon tarve keskittyy erityisesti elämän viimeisiin vuosiin. Pitkäaikaishoidossa kuten vanhainkodeissa tai yleistyvässä tehostetussa palveluasumisessa asuu entistä heikkokuntoisempia ja paljon apua tarvitsevia vanhoja ihmisiä. Myös kotona hoidetaan entistä useampaa runsaasti apua tarvitsevaa ikääntynyttä.

Sekä inhimillisistä että taloudellisista syistä turhia siirtoja eri hoitopaikkojen välillä pyritään välttämään. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, mikäli ikääntyneiden pitkäaikaishoidossa ei ole riittävää taitoa tai mahdollisuuksia hyvään elämän loppuvaiheen hoitoon. Tästä syystä Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry on kokenut tärkeäksi ja ajankohtaiseksi ehdottaa toimenpiteitä saattohoidon kehittämiseksi vanhuspalveluissa.

Edellytämme esimerkiksi riittäviä resursseja, osaamisen varmistamista sekä aikaa kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen. Lue linjaukset tästä.