Testissä BosSi-johtamispeli

Lotta Hamari, Ft, TtM, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos

Jopa 97 prosenttia 10–75-vuotiaista suomalaisista pelaa satunnaisesti edes jotain peliä. Erityisesti digitaalisten pelien pelaaminen on yleistynyt, ja vuoden 2015 pelaajabarometrin mukaan jopa 60 % suomalaisista pelaa digitaalisia pelejä vähintään kerran kuukaudessa. Digitaalisista peleistä erityisesti mobiilipelit ja tietokonepelit kasvattavat suosiotaan, ja pelien lajityypeistä suomalaiset suosivat pulmapelejä. (Mäyrä ym. 2016.) Ei siis ihme, että pelejä on valjastettu myös terveyden edistämisen ja johtamisen kehittämisen välineiksi.

Kaikkeen pelitkään eivät sovellu, mutta jos esimerkiksi täydennyskoulutuksen tai opintojakson pakollisella seminaarikerralla vaihtoehtoina on kirjoittaa essee omasta johtajuudesta tai pelata johtamispeliä, niin kumman sinä valitsisit?

BosSi-johtamispeli on Tampereen yliopistossa kehitetty pelillinen johtamisen arvioinnin- ja kehittämisen työkalu (Konu ym. 2016). BosSi-johtamispelin mahdollisuuksina on saada palautetta omasta johtajuudestaan, tuoda vaihtelevuutta koulutuksen sisältöön ja kerätä tietoa organisaation johdon tilasta. Pelin avulla voi vertailla, johdetaanko omassa organisaatiossa esimerkiksi enemmän henkilöstöä kuin taloutta, ja miten omat vastaukset suhteutuvat muiden pelaajien vastauksiin.

BosSi-johtamispelin avulla on mahdollista tutustua omiin toimintatapoihinsa johtajana, mutta myös kerätä laajempaa aineistoa johtamisen kehittämisen välineeksi organisaatiotasolla ilman, että yksittäinen pelaaja on tunnistettavissa aineistosta. Peli antaa pelaajalle sekä välitöntä palautetta pelin aikana tehdyistä valinnoista että tekee pelin lopussa koosteen vastausten perusteella pelaajan tyypillisimmin valitsemista johtamisrooleista. Peliä on käytetty tähän mennessä tutkimuskäytössä sote-organisaatioissa ja lääkärien erikoistumiskoulutuksessa. Lisäksi pelistä on geneerinen versio, jota pilotoidaan muun muassa teollisuuden organisaatioissa. BosSi-johtamispeliä kehitetään edelleen saadun palautteen perusteella. Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry:n jäsenille on järjestetty mahdollisuus päästä pelaamaan ja antamaan palautetta pelistä kevään 2018 aikana. Ohjeet kirjautumiseen löytyvät löytyvät Tajan sivujen EXTRAn puolelta .

Pelin tehtävissä tulee eteen tilanteita liittyen henkilöstöjohtamiseen, talouden- ja toiminnan johtamiseen sekä strategiseen johtamiseen. Pelin tehtävät ja niiden pisteytys ja kyselyt perustuvat johtamisteorioihin (muun muassa Quinn ym. 2003). Vastauksesta riippuen pelaaja kerryttää hyvinvointi-, tehokkuus-, ja talouspisteitään. Pelin läpi pelaaminen kestää arviolta noin tunnin, riippuen siitä kuinka kauan käyttää aikaa vastauksen pohtimiseen. Peli vaatii rekisteröitymisen, mutta sen jälkeen sitä pääsee pelaamaan samoilla tunnuksilla yhä uudelleen.

Lähteet:

Konu, A., Suutala, E., Kokkinen, L., Järvensivu, A., Tiitinen, K., Hella, J., Hakulinen, J., Nevalainen, J., Talola, N., Viitala, R., Saloranta, A., Linna, J. & Turunen, M. (2016). JoPe Johtamispeli. (Software application)

Mäyrä, F., Karvinen, J. & Ermi, L. (2016) Pelaajabarometri 2015: Lajityyppien suosio. TRIM Research Reports 21, Informaatiotieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto.