Hoitotyön esihenkilötkin kaipaavat tukea jaksamiseensa

Hyvinvoiva työyhteisö tarvitsee osaavan ja motivoituneen esimiehen. Nyt on kriittinen hetki kiinnittää huomiota hoitotyön esimiesten jaksamiseen, taakan kohtuullistamiseen ja esimiesten työhyvinvoinnin tukemiseen.

Esimiestyön ja johtamisen parantamista on haluttu tarjota ratkaisuksi hoitotyön kehittämiseen. Samalla sillä on ajateltu ratkaistavan työhyvinvoinnin ongelmia ja hoitajapulaa. Tällaisissa esityksissä on ainakin piiloisesti annettu ymmärtää, että vika on esimiehessä, joka ei ole kyennyt rakentamaan riittävän avointa ja kehittämismyönteistä ilmapiiriä ja toimivia rakenteita työn tueksi. On selvää, että esimiehellä ja johtamisella on keskeinen rooli hoitotyön vetovoiman ja laadukkaan hoitotyön edistämisessä. Mutta onko esimiesten niskaan jo kaadettu likaa vastuita?


Esimiestyö ja hyvä johtaminen ovat tärkeitä hoitotyön vetovoimaisuutta ja sujuvuutta edistäviä tekijöitä. Tällä hetkellä keskustellaan hoitotyön vetovoimaisuuden laskusta ja varsinaisesta hoitajapulasta. Ovatko esimiehet siis epäonnistuneet? Tuskin ihan näinkään voi sanoa.


Kyse ei ole siitä, että esimiestasolla ei olisi havaittu heikentyneitä työoloja tai ollut halua puuttua niihin. Monessa yksikössä esimiehen työ kuluu tällä hetkellä tärkeisiin, mutta hoitotyön kehittämisen kannalta vähemmän merkityksellisiin asioihin kuten sijaisten hankintaan. Etenkin koronaviruspandemia on pahentanut tilannetta entisestään. Tällaisessa tilanteessa myös esimies turhautuu ja pahimmassa tapauksessa esimiehet ovat vaihtaneet alaa havaittuaan, että eivät voi tehdä työtään parhaalla mahdollisella tavalla.


On aivan selvää, että vastuita lisäämällä ei saada parempaa johtamista, jos esimiehelle ei samaan aikaan anneta riittäviä resursseja asioihin puuttumiseksi. Lisää hoitajia ei myöskään saa pelkästään esimiehen vastuuta lisäämällä, sillä hoitajia on monin paikoin kerta kaikkiaan mahdoton löytää. Hyvinvoiva työyhteisö tarvitsee osaavan ja motivoituneen esimiehen. Nyt on kriittinen hetki kiinnittää huomiota hoitotyön esimiesten jaksamiseen, taakan kohtuullistamiseen ja esimiesten työhyvinvoinnin tukemiseen.

Vilhelmiina Lehto-Niskala

puheenjohtaja Akavan sairaanhoitajat ja Taja