Moderni sosiaali- ja terveydenhuollon johtajuus korostaa yhteistyötä ja asiantuntijuutta

Lääkärilehden pääkirjoituksessa (10.12.2021), todettiin terveydenhuollon johtamisen kuuluvan lääkäreille. Sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen on oma osaamisalueensa, jota yksi professio ei voi määrittää. Johtamiseen tarvitaan muutakin kuin sote-alan ammattipätevyys.

Hyvinvointialueilla tulee työskentelemään lukuisia ammattiryhmiä, jotka edustavat oman alansa asiantuntijuutta. Hoitotyön asiantuntijoita edustavat ennen kaikkea sairaanhoitajat, joita hyvinvointialueille siirtyvistä työntekijöistä on jopa yli 45 000. Asiantuntijatyön johtaminen puolestaan edellyttää luottamusta työntekijöiden ammattitaitoon ja päätöksentekokykyyn. Johdon tehtävänä on luoda onnistumisen edellytyksiä ja toimia osana tiimiä. Työssä on oltava aikaa myös kehittämiselle. Johtajilla on oltava ymmärrys eri ammattiryhmien työn arjesta ja taito mahdollistaa perustehtävään keskittyminen.

Nyt on tärkeää varmistaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen asiantuntijatyön edellytysten mukaisesti toteutuu myös hyvinvointialueilla. Hyvään ja laadukkaaseen hoitoon tarvitaan muutakin kuin lääketiedettä. Siksi johtamisessa on huomioitava lääketieteen ohella myös terveys- ja sosiaalitieteellinen osaaminen. Näin voidaan osaltaan turvata työyhteisöjen hyvinvointia, parantaa työoloja ja viime kädessä varmistaa laadukkaan hoidon toteutuminen.

Vilhelmiina Lehto-Niskala, puheenjohtaja, Akavan sairaanhoitajat ja Taja

Kukka Junno, toiminnanjohtaja, Akavan sairaanhoitajat ja Taja