On ollut suuri virhe ajaa alas hoitotyön johtamista

Kahta kolmesta suomalaisesta huolettaa, ettei terveydenhoitohenkilöstön määrä riitä tulevaisuudessa kertoo tuore Terveysbarometri, jonka YouGov Finland toteutti Ifin toimeksiannosta. On ryhdyttävä pikaisiin toimiin, jotta alan pito- ja vetovoimaa saadaan elvytettyä. Hoitotyön johtamisen aseman vahvistaminen on ensimmäinen toimi hoitoalan vetovoiman ja resurssien riittävyyden korjaamiseksi.

Organisaatioihin on palautettava hoitotyön ylin johto niin, että se tunnistetaan suurimman ammattiryhmän vaativaksi tehtäväksi ja kiinteäksi osaksi kokonaisuutta ja koko organisaation toimintaa. Hoitotyön ylimmällä johtajalla on paikka organisaation johdossa ja päätöksenteossa.

Johtaminen on oma erikoisalansa, joka edellyttää pätevyyttä ja aikaa. Sen tulee olla tarjolla työntekijöille yhdenvertaisesti läpi Suomen. Hoitotyön johtamisrakenteen luominen, pätevyysvaatimuksista päättäminen ja organisoitumisesta huolehtiminen ei saa jäädä vain organisaatioiden omaan harkintaan. Alaisten määrä on kohtuullistettava ja esimiesten omasta jaksamisesta on pidettävä huolta.

Hyvä johtaminen ja esimiestyö tulee nähdä työntekijöiden työelämän perusoikeudeksi. Siihen sisältyy mahdollisuus vaikuttaa oman substanssialansa asioihin myös organisaatiotasolla. Hoitotyö tarvitsee johtajansa ja hoitotyöntekijät esimiehensä, sille tehtävälle on löydyttävä uusi aika ja arvostus.

Satu Pulkkinen, puheenjohtaja, Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry