14.9.2016 Uusi lukuvuosi ja aikuisopiskelijan toimeentulo - Sina Nordman

14.9.2016

Uusi lukuvuosi ja aikuisopiskelijan toimeentulo

Syyskuu on ehtinyt jo puoleenväliin ja kesän viimeiset lämpimät päivät taitavat olla nyt takana. Uudet opiskelijat ovat päässeet aloittamaan opintonsa ja toivottavasti opiskelukäytännöt ovat tulleet jo ainakin osittain tutuiksi. Myös vanhat opiskelijat ovat pääseet palaamaan kesän jäljiltä opintojensa pariin ja Tampereellakin ollaan päästy kokemaan kurssikavereiden jälleennäkemisen riemua pitkän kesän jälkeen. Tampereen yliopistossa Terveystieteen ainejärjestö Salus ry starttasi lukuvuotensa näyttävästi yliopiston avajaisissa omalla ständillään. Salus tarjoili opiskelijoille suklaasuukkoja ja tietoa terveystieteistä sekä terveystieteen sivuaineopinnoista Tampereella.

Uuden lukuvuoden aloitukseen liittyy aina innostusta ja odotusta, mutta tänä vuonna opiskelijakollegoiden puheissa on havaittavissa myös huolta tulevaisuudesta. Erityisesti tulevaisuuden suunnitelmia sekä työn, perheen ja opintojen yhdistämistä hankaloittavat opiskelijan toimeentuloon ja tulevaisuuden työllisyyteen liittyvät kysymykset. Tampereella olemmekin käyneet vilkasta keskustelua mm. aikuiskoulutustuen tulevaisuudesta sekä työttömyyskassoista. Opiskelijatovereitteni innoittamana kokosin tähän tekstiin lyhyehkön tiivistelmän aikuiskoulutustuen viimeisimmistä vaiheista ja tulevien, vielä epävarmojen lakimuutosten vaikutuksista tuen muodostumiseen.

Tajan opiskelijaverkoston jäsenille aikuiskoulutustuki on lähellä sydäntä, sillä monille se on mahdollistanut korkeakoulutopinnot. Jo pikainen katsaus vuoden 2015 tilastoihin aikuiskoulutustuen saajista kertoo tuen olevan tärkeä sosiaali- ja terveysalan tuleville sekä nykyisille osaajille:

Lähes 80 % tuen saajista on naisia keski-iältään 38-vuotiaita

Lähes 30 % tuen saajista on ammatiltaan sosiaali- ja terveysalalla

Reilu 40 % opiskelee sosiaali- terveys ja liikuntalaa

Lähes 70 % tuen saajista opiskelee korkeakoulussa

Aikuiskoulutustukea myöntää aikuiskoulutusrahasto, jota hallinnoivat työmarkkinaosapuolet eli työnantajat sekä työntekijäjärjestöt. Aikuiskoulutustuki muodostuu ansio-osasta sekä perusosasta ja vastaa suuruudeltaan ansiosidonnaista työttömyysrahaa. Ansio-osan rahoittaa Työttömyysvakuutusrahasto ja perusosan valtio. Aikuiskoulutustukea saadakseen tuen hakijalla on oltava vähintään kahdeksan vuotta työkokemusta, vähintään vuoden mittainen työsuhde nykyisellä työnantajallaan sekä työnantajan myöntämä, vähintään kahden kuukauden kestoinen opintovapaa tutkintoon johtavan koulutuksen suorittamiseen. Tuen tarkoituksena on edistää työssä vaadittavia valmiuksia ja kehittymistä. Sen avulla moni onkin voinut opiskella itselleen uuden ammatin tai syventää aiempaa osaamistaan ja näin pystynyt edistämään työllisyysmahdollisuuksiaan. Haasteellisessa työmarkkinatilanteessa ja työelämän muuttuessa kiihtyvällä tahdilla ammattitaidon päivittäminen tai alan vaihto ovatkin työllisyyden kannalta tärkeässä asemassa.

Aikuiskoulutustuki joutui tulilinjalle osana Sipilän hallitusohjelman ehdollisia leikkauksia. Leikkausten ehdollisuus perustui yhteiskuntasopimuksen syntymiseen ja neuvotteluiden kaatuessa valtio olisi jättäytynyt aikuiskoulutustuen perusosan rahoittamisesta. Sopimusneuvottelut ovat kestäneet reilut vuoden päivät ja viimein tilanteeseen ollaan saamassa ratkaisua. Aikuiskoulutustuella opintonsa rahoittaville tai sitä suunnitteleville aika on ollut pitkä. Vuoden aikana tuen valtionosuus on oltu muuttamassa lainamuotoiseksi ja viimeisimmän tiedon mukaan tuki siirty kokonaisuudessa Työttömyysvakuutusrahaston rahoittamaksi. Epävarmuudella ja tulevaisuuden uhkakuvilla tuskin edistetään kenenkään henkilökohtaista kilpailukykyä.

Ilman leikkauksia tästäkään ei selvitä. Tämän hetkisen suunnitelman mukaan aikuiskoulutuksen käytettävissä olevat kuukaudet lyhenevät 19 kuukaudesta 15:sta ja lisäksi tuen perusosa pienenee 15 %. Uuden lain on määrä tulla voimaan 1.1.2017 ja se tulee koskemaan kaikkia aikuiskoulutustuen saajia 1.8.2017 lähtien (myös ennen heikennyksiä myönnetyt tuet). Lakiesitys on edelleen eduskunnan käsittelyssä ja aikuiskoulutustuen kohtalo varmistuu vasta kun eduskunta hyväksyy lain ja tasavallan presidentti sen vahvistaa. Lähikuukausina siis muutokset aikusikoulutustukeen viimein selvinnevät. Edellä mainittuja muutoksia voi pitää jo suhteellisen varmoina, sillä STM:n talousarvioesityksessä vuodelle 2017 muutokset on huomioitu. Esityksen mukaan valtio rahoittaa ensi vuoden alusta lähtien vain yrittäjän aikuiskuolutustuen ja näin säästöjä syntyy edelliseen vuoteen verrattuna 44 100 000 €.

Opiskelijaverkosto tiedottaa viimeisimmistä uutisista asian tiimoilta Facebook sivuillaan. Lisäksi kannattaa seurata Koulutusrahastoa Twitterissä viimeisimpien tietojen saamiseksi.

Sina Nordman, opiskelijaverkoston puheenjohtaja