Etäopiskelua ja etävalmistumista

Viime keväänä siirtyminen etäopetukseen tapahtui niin nopeasti, ettei opiskelijoilla tai opettajilla ollut aikaa valmistautua. Nyt vuoden päästä olemme kaikki oppineet paljon uutta. Vaikka arki sujuukin pääosin hyvin, se on myös raskasta. Käytännön ammatteja on vaikeaa opiskella etänä.

Etäopinnoista löytyy kuitenkin myös hyvää. Erityisen käteviä etäopinnoista ovat olleet luennot. On mukavaa, ettei tarvitse aamulla lähteä mihinkään, voi ruokailla melkeimpä milloin vain ja muokata opiskeluympäristöstä mieluisan. Toisaalta etäluentoihin keskittyminen voi olla hankalaa, kun tulee monenlaisia houkutuksia. Kameroiden pitäminen auki on tuonut enemmän yhteisöllisyyden tunnelmaa ja parantanut keskusteluja, mutta etenkin AMK-opinnoissa niitä ei pidetä kovin usein auki. Keskusteleminen on toisinaan koettu hankalaksi etäyhteyksien kautta, joten opiskelijoiden osallistumista ja kysymysten esittämistä voisi helpottaa esimerkiksi viittaustoiminnon käyttämisellä Zoomissa, Teamsissa tai muussa ohjelmassa.

Jatkossa luento-opetus etänä voisi olla helpotus varsinkin kauempana opiskelupaikkakunnalta asuville opiskelijoille. Olisi hyvä, jos opiskelijat voisivat osallistua reaaliaikaisesti luennoilla käytäviin keskusteluihin ja esittää kysymyksiä. Toisaalta tallenteet auttaisivat, jos opiskelija esimerkiksi sairastuu eikä pääse luennolle. Monet opiskelijat odottavat jo innolla kampuksille pääsemistä ja opiskelukavereiden näkemistä. Erityisesti työpajoihin ja seminaareihin olisi mukava osallistua fyysisesti, koska niissä opitaan tulevien ammattien kannalta keskeisiä taitoja. Onneksi osa käytännön opinnoista on saatu toteutettua pienemmissä ryhmissä kampuksilla ja ehkä syksyllä on jo parempi tilanne.

Keväällä 2020 AMK-piskelijoiden harjoitteluita peruttiin monilta opiskelijoilta, mikä haittasi opinnoissa etenemistä. Tällä hetkellä harjoittelupaikkoja näyttäisi olevan aiempaa vähemmän tarjolla, joten rästiin jääneitä harjoitteluita ei aina pääse korvaamaan. Toisaalta osissa sairaanhoitopiireistä harjoitteluita ei ole juurikaan peruttu. Yliopisto-opiskelijan näkökulmasta harjoitteluita ei samalla tavalla peruttu, mutta esimerkiksi koulutustapahtumien peruuntuminen ja muuttuminen etänä pidettäviksi on vaikuttanut harjoitteluiden sisältöön.

Ryhmäytyminen etänä on ollut todella haastavaa sekä AMK:ssa että yliopistossa. Moni opiskelija on kokenut yksinäisyyttä. Uudelle paikkakunnalle muuttavien opiskelijoiden on vaikea sopeutua opiskelijan arkeen, mikä huolestuttaa, koska kynnys lähteä opiskelemaan uudelle paikkakunnalle nousee. Tätä on yritetty opiskelijajärjestöissä ja tutoreiden voimin huomioida järjestämällä etätapahtumia kuten visailuita, virtuaalimatkoja ja rentoja juttelutuokioita.

Valmistuminen käytännön ammattiin, kun iso osa opinnoista on käyty etänä, tuntuu välillä mysteeriltä. Toisaalta olemme oppineet paljon arvokkaita yhteisöllisyyteen ja poikkeustilanteessa selviytymiseen liittyviä taitoja. Onneksi tulevaisuus näyttää nyt jo hiukan paremmalta tautitapausten vähentyessä. Luottavaisin mielin suuntaamme katseen tulevaan.

Kirjoittajat: Eliisa Siipilehto sh-opiskelija ja Elina Pajakoski sh AMK, TtK, TtM-opiskelija

Julkaistu aikaisemmin Pro terveys 2/2021