Pro gradu: Terveydenhoitajat toivovat lisää koulutusta mielenterveyshoitotyöhön

Th, TtM Tiina Putkurin pro gradu valmistui keväällä 2019 ja aineistosta on tekeillä väitöskirja. Pro gradu -työssään Putkuri kuvasi tterveydenhoitajien mielenterveyshoitotyön osaamista lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa.

Terveydenhoitajien mielenterveyshoitotyön osaamista kuvaaviksi teemoiksi tunnistettiin

1) Vahva mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy

2) Työkokemukseen pohjaava mielenterveysongelmien seulonta

3) Terveydenhoitajan kiinnostuksesta riippuva mielenterveysongelmissa vierellä kulkeminen

4) Innokas jatkohoitoon ohjaaminen

5) Empaattinen ja vastuullinen asenne mielenterveystyön toteuttamisen perustana.

Terveydenhoitajat eivät kokeneet saaneensa koulutuksestaan riittäviä valmiuksia mielenterveyshoitotyön toteuttamiseen työssään. Lisää koulutusta tarvittaisiin mielenterveysongelmista, mielenterveysongelmien tunnistamisesta ja seuloista, psykoedukaatiosta, vaikuttavasta keskustelusta, näyttöön perustuvista interventioista, ahdistuksen ja masennuksen hoidosta ja hoitopoluista.

Kehittämisen paikka olisi sekä perus- että täydennyskoulutuksessa.