TERVEYSALAN ASIANTUNTIJAN URAPOLKU

Akavan sairaanhoitajat ja Tajan hallituksen jäsenen Linda Dalbomin urapolku on vienyt lähihoitajasta terveydenhoitajaksi ja YAMK-opinnoista väitöskirjatutkimuksen pariin.

Dalbomin työhistoria sisältää lähihoitajan töitä vanhusten perushoidossa. Terveydenhoitajana hän on toiminut äitiys- ja ehkäisyneuvolassa sekä opiskelijaterveydenhuollossa sekä tehnyt lukuisia sijaisuuksia terveysaseman avovastaanotolla ja päivystyksessä lähihoitajana ja sairaanhoitajana ennen terveydenhoitajaksi valmistumistaan.

-Huomasin lukion jälkeen opiskellessani lähihoitajaksi, että opin parhaiten, kun saan heti viedä asiat käytäntöön. Tämän asian oivaltaminen onkin tehnyt opiskeluista sen jälkeen suht helppoa.

-YAMK-tutkinnon suorittaminen terveyden edistämisen koulutusohjelmassa oli todellakin minun juttuni. Sen jälkeen olen suorittanut ammatillisen opettajan pätevyyden (AmO) sekä johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET).

Hallituksen kärkihankkeessa elintapaohjausta edistämässä

Vuosina 2017-2018 Linda Dalbom toimi projektipäällikkönä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin osalta STM:n rahoittamassa VESOTE-kärkihankkeessa (Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti).

Tavoitteina oli mm. elintapaohjauksen vaikuttavien ja laadukkaiden toimintamallien käyttöönotto, elintapaohjauksen osaamisen kehittäminen ja olemassa olevien hyvien käytäntöjen hyödyntäminen sekä levittäminen. Tavoitteena oli myös huomioida kolmannen sektorin osaamista ja kokemusta. Kehittämistoimet painottuivat liikuntaan, ravitsemukseen ja uneen.

-Hankkeen loputtua vuoden 2018 lopussa jäin VSSHP:n PTH-yksikköön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelijaksi. Teen tiivistä yhteistyötä varsinkin alueen kuntien pth:n organisaatioiden kanssa sekä alueellisen HYTE-työryhmän ja sen alatyöryhmien kanssa. Kuulun paikallisiin, alueellisiin ja kansallisiin verkostoihin.

-Tämä työni onkin pitkälti nimenomaan verkostotyötä. Minun vastuualueellani on pääasiassa maakunnallisen elintapaohjauksen kehittäminen ja käytäntöjen yhtenäistäminen yhdessä muiden yhteistyötahojen kanssa. Elintapaohjaus onkin nostettu Varsinais-Suomessa yhdeksi kärjeksi osana Tulevaisuuden sotekeskus-ohjelmaa.

Väitöskirjatutkimusta kansallisen terveyden edistämisen hankkeen onnistumisesta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelijan työn lisäksi Dalbom toimii myös väitöskirjatutkijana.

- Väitöskirjatutkimukseni tarkoituksena on arvioida kansallisen terveyden edistämisen ohjelman implementointiprosessia ja sen onnistumista sekä haasteita. Tutkimuksessa arvioidaan VESOTE-valtionavustushankkeen valtakunnallista käynnistämistä ja jalkauttamista sairaanhoitopiirien alueille ja implementoinnin onnistumista maakunnallisella tasolla, sairaanhoitopiirin koordinoimana. Lisäksi tarkastellaan, millaisia tuloksia prosessinomaisella liikuntaneuvonnalla terveydenhuollon toteuttamana saatiin ja millaisia toiminnan muutoksia perusterveydenhuollossa tehtiin.

Näin tulee kuvatuksi koko prosessi hankkeen käynnistämisestä valtakunnan tasolla aina asiakaspintaan asti.

Dalbom lähettää terveisiä kaikille jatko-opinnoista haaveileville: ”ehdottomasti kannattaa kuunnella itseään ja lähteä toteuttamaan omia haaveitaan. Kannattaa kuitenkin myös pohtia, onko aika sille sopiva juuri nyt, vai olisiko esim. oma elämäntilanne siihen helpompi muutaman vuoden päästä. On myös hyvä löytää rinnalle sellaisia ihmisiä, jotka pystyvät tukemaan ja kannustamaan.

-Suunnitelmista kannattaa pitää kiinni. Jokaisella asialla on oma aikansa, jos on halu opiskella. Kuuntele itseäsi!

Teksti: Anne-Maj Aunula