Terveysalan opiskelijat tarvitsevat lähiopetusta

Koronapandemiaan liittyvien rajoitusten purkamisen ja lieventämisen yhteydessä on syytä kiinnittää erityistä huomiota terveysalan opiskelijoiden käytännön oppimiseen. Hoitotyötä ei voi monista toimivista etäratkaisuista huolimatta oppia vain verkossa. Hoitotyön keskiössä on aina ihminen, joka tarvitsee terveysalan ammattilaisten antamaan hoitoa, jolloin hyvä kohtaaminen on ensiarvoisen tärkeää. Siksi ihmiskeskeistä alaa opiskelevien tulee päästä pian takaisin lähiopetukseen. Tämä tukisi myös opiskelijoiden ryhmäytymistä ja ammatti-identiteetin kehittymistä.

Verkkopainotteiden opiskelun aikana tiettyjä asioita, erityisesti kädentaitoja ja kohtaamista, on voitu järjestää pienryhmille terveysturvallisesti myös kampuksilla. Verkko- ja hybridiopetuksesta on hyvä jättää käyttöön toimivat käytännöt, mutta vahva painotus tulisi jatkossa olla lähiopetuksessa. Korkeakoulujen välillä on myös eroja opetuksen käytännön toteutuksessa, mikä voi asettaa opiskelijoita eriarvoiseen asemaan. Siksi lähiopetuksen lisäämistä tulisikin pohtia ja suunnitella laajemmin myös korkeakoulujen yhteistyössä. Lisäksi tulisi huomioida joustavat poissaolojen korvaamismahdollisuudet ja hybridiopetus esimerkiksi flunssaoireiden yhteydessä terveysturvallisuuden varmistamiseksi. Opiskelijoiden rokotuskattavuuden paraneminen sekä vastuullinen, vain terveenä lähiopetukseen osallistuminen parantaisivat lähiopetuksen terveysturvallisuutta.

Oppilaitosten tulisi nyt priorisoida kaikkien opiskelijoiden lähiopetukseen pääsemisen rajoitusten mukaisesti. Tulevaisuuden hoitotyön laatuun tulee panostaa nyt.

Elina Pajakoski, puheenjohtaja, Tajan opiskelijaverkosto