Aivoinfarktipotilailla runsaasti riskitekijöitä

Myös nuorilla (alle 50-vuotiailla) aivoinfarktipotilailla on runsaasti sydän- ja verisuoniperäisiä riskitekijöitä. Sairaala- ja väestöpohjaisten tutkimusten perusteella salasyntyisten aivoinfarktien osuus on suuri (33 %-50 %).

Väitöskirjan ensimmäisessä osatyössä tutkimme potilaita, joilla oli todettu emboliselta vaikuttava salasyntyinen aivoinfarkti (nk. embolic stroke of undetermined source, ESUS). Potilaat identifioitiin takautuvasti Helsinki Young Stroke Registry (HYSR) –aineistosta. ESUS-potilaiksi voitiin luokitella 203 potilasta kaikista sopivista 971 potilaasta HYSR-aineistossa.

Kaiken kaikkiaan ESUS-potilaat olivat nuorempia ja heillä oli vähemmän kardiovaskulaarisia riskitekijöitä kuin niillä, joiden aivoinfarktin syy oli tiedossa. Heillä oli myös yleisesti ottaen suotuisampi pitkänajan ennuste lukuun ottamatta uusivan aivoinfarktin riskiä ESUS-ryhmän ja sydänperäisten aivoinfarktien välillä.

Muissa kolmessa osatyössä suunnittelimme ja käynnistimme etenevän useassa keskuksessa toteutettavan tapausverrokki tutkimuksen (SECRETO; NCT01934725). Tämä sisältää potilaat, jotka ovat sairastaneet ensimmäisen salasyntyisen aivoinfarktin. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää systemaattisesti nuorten salasyntyisen aivoinfarktin riskitekijöitä, laukaisevia tekijöitä ja pitkäaikaisennustetta.

Toinen osatyö esitteli SECRETOn suunnittelun ja pilotoinnin. Kolmannessa osatyössä osoitimme 347 potilas-verrokkiparin otoksen käsittävässä analyysissä, että migreeni ja sen alatyyppi, aurallinen migreeni, ovat yhteydessä nuorten salasyntyiseen aivoinfarktiin (vetosuhde 2,48; 95 %:n luottamusväli 1,63-3,76 ja 3,50; 2,19-5,61).

Auraton migreeni ei ollut yhteydessä aivoinfarktiin. Migreenin ja aurallisen migreenin yhteys nuorten salasyntyiseen aivoinfarktiin oli merkittävä sekä naisilla että miehillä. Tutkimuksessamme todettiin myös yhteys endoteelin toimintahäiriön ja nuorten salasyntyisen aivoinfarktin välillä miehillä, kun verrattiin alinta tertiiliä ylimpään tertiiliin (vetosuhde 3,50; 95 %:n luottamusväli 1,22-10,07) ja vähintään 41-vuotiailla henkilöillä (5,78; 1,52-21,95).

SECRETO-tutkimuksessa osoitimme, että migreenin ja etenkin aurallisen migreenin yhteys nuorten salasyntyisiin aivoinfarkteihin on vahva sukupuolesta riippumatta. Osoitimme myös yhteyden endoteelin toimintahäiriön ja nuorten salasyntyisen aivoinfarktin välillä miehillä sekä hivenen vanhemmilla potilailla.

LL Nicolas Majander Martinez Helsingin yliopistossa 3.12.2021.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7324-9

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/335304

Tekstikooste: Anne-Maj Aunula