Alkoholinkäyttö eroaa sosioekonomisten luokkien välillä

MD, MSc Sebastián Peña tarkasteli väitöstutkimuksessaan sosioekonomisia eroja alkoholin kulutuksessa. Alkoholiabstinenssi oli yleisempää matalammissa sosioekonomisissa luokissa. Toisaalta myös humalahakuinen juominen oli suurempaa näissä ryhmissä. Paradoksaalisesti matalimmassa tuloluokassa alkoholin aiheuttamat haitat olivat suurimpia vaikka ilmoitettu alkoholin käyttö oli vähäisempää.

MD, MSc Sebastián Peña väitteli 22.1.2021 Helsingin yliopistossa.

Väitös Socioeconomic differences in alcohol use, disorders and harm : Exploring the Alcohol Harm Paradox on luettavissaverkossa.