Anestesiasairaanhoitajien ammattipätevyys arvioitu

Yunsuk Jeon

Anestesiasairaanhoitajien ammattipätevyyttä arvioitiin ensimmäistä kertaa Suomessa. Sitä arvioitiin MSc Yunsuk Jeonin Turun yliopistossa kehitetyllä AnestComp-mittarilla.

Ammattipätevyyden arviointi on välttämätöntä korkealaatuisen anestesiahoitotyön toteuttamiseksi. Anestesiahoitotyössä ei ole aikaisemmin ollut validia, psykometrisesti testattua ammattipätevyyden arviointimittaria.

– Anestesiasairaanhoitajat saavuttivat lähestulkoon hyväksytyksi määritellyn ammattipätevyyden tason itsearviossaan. Sairaanhoitajat arvioivat anestesiahoidon yhteistyön vahvaksi osa-alueeksi. Erityisesti anestesiapotilaiden riskienhoito sekä tietämys anestesiahoidosta vaikuttivat heikoimmilta osa-alueilta, Jeon kertoo.

– Jopa yli 25 vuotta kokeneet anestesiahoitajat arvioivat edellä mainitut osa-alueet heikoimmiksi. Tulosten pohjalta voimme huomata, että anestesiasairaanhoitajien työkokemus ei yksinään takaa korkealaatuista hoitoa. Siksi anestesiapätevyyden arviointi on välttämätöntä ja osaamista pitäisi kehittää tarjoamalla järjestelmällistä koulutusta koko työuran ajaksi.

Kansainvälisesti anestesiahoitotyön tutkintoja on hyvin erilaisia. Esimerkiksi muissa Pohjoismaissa ja Yhdysvalloissa anestesiahoitotyöhön vaaditaan maisteritason tutkinto WHO:n suosituksen mukaisesti.

Väitöksen perusteella anestesiasairaanhoitajat, jotka olivat saaneet anestesiahoitotyön erikoistumiskoulutusta, arvioivat anestesiapätevyyden merkittävästi korkeammaksi kuin hoitajat, joilla ei ollut erikoistumiskoulutusta. Tuloksia voidaan hyödyntää anestesiahoitotyön koulutuksen kehittämisessä ja ammattipätevyyden varmistamisessa.

– Sairaanhoitajien pätevyyden kannalta on tärkeää keskittyä heikoimmiksi osoittautuneisiin ammattipätevyyden osa-alueisiin. Tämä voidaan varmistaa säännöllisten ammattipätevyysarviointien avulla ja lisäämällä anestesiahoitotyön erikoistumismahdollisuuksia. Myös vaatimus maisteritutkinnosta voisi edistää anestesiahoitotyön ammattipätevyyttä, väittelijä sanoo.

Väitöskirja ”Competence assessment in Anaesthesia Nursing Care” tarkistetaan Turun yliopistossa 17.9.2021 klo 12.

Väitöstä voi seurata: https://utu.zoom.us/j/61834876953

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä UTUPubissa

Teksti: Anne-Maj Aunula