Antikolinergisten lääkkeiden käyttö ympärivuorokautisen hoivan asukkailla

Tutkimuksessa selvitettiin antikolinergisten lääkkeiden käyttöä ja niihin liittyviä tekijöitä, erityisesti psyykkistä hyvinvointia, terveyteen liittyvää elämänlaatua ja kuolleisuutta helsinkiläisillä ympärivuorokautisen hoidon asukkailla vuosina 2003-2017.

Antikolinergien käytön ja psyykkisen hyvinvoinnin välillä on yhteys: Lääkettä käyttävien psyykkinen hyvinvointi oli huonompi kuin heidän, joilla ei ollut näitä lääkkeitä käytössä. Myös suuremman antikolinergisen kuorman ja heikomman psyykkisen hyvinvoinnin välillä näytti olevan yhteys, mikä on huolestuttava löydös.

Suosituksista ja tiedonlisääntymisestä huolimatta, antikolinergisten lääkkeiden käyttö on palveluasumisessa jopa lisääntynyt. Tutkimuksessa asukkaat olivat keskimäärin 80-vuotiaita ja heistä joka toisella oli käytössä jokin antikolinerginen lääke.

LL Ulla Aalto väittelee Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa 11.12.2020. Väitös "Anticholinergic drug use in long-term care facilities" luettavissa verkossa.