Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sairaanhoitajien yhteistyö ikääntyvän potilaan hoidossa

Kolmivaiheisen tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää hypoteettinen malli erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sairaanhoitajien yhteistyöhön ikääntyvän potilaan hoidossa. Samalla kehitettiin mittari yhteistyön mittaamiseen. Tavoitteena oli tuottaa viitekehys yhteistyön kehittämistä varten, jotta varmistetaan ikääntyvän potilaan hoidon turvallista ja laadukasta jatkuvuutta organisaatioiden välillä.

Tutkimuksessa kehitettiin malli ja mittari, jotka sisältävät neljä dimensiota: Konteksti ja Tilanne, Olosuhteet, Prosessit ja Vuorovaikutukset sekä Seuraukset. Malli osoitti osittain toimivaa rakennetta ja mittari hyväksyttävää luotettavuutta.

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sairaanhoitajat tekevät tärkeää yhteistyötä, joka sisältää kunnioittavaa ja luottamuksellista vuorovaikutusta. Yhteisesti sovitut toimintatavat, tavoitteet ja vastuut sekä sairaanhoitajien roolit on määriteltävä selkeämmin yhteistyötä kehittäessä. Yhteistyön toteutuminen vaatii rakenteita ja tukea organisaatioilta sekä yhteiskunnalta.

TtM Terhi Lemetti väittelee Turun yliopistossa 18.12.2020 klo 12.00. Väitöskirja "Nurse-to-nurse collaboration between hospital and primary health care on older people’s nursing care – Model, instrument and results" on luettavissa verkossa.

Väitöstä voi seurata etäyhteyksin: https://utu.zoom.us/j/67646546379