Estetiikka ja luonto voimaannuttavat

FM Maija Butters tarkastelee väitöksessään, miten sairastuneet kokevat ja käsittelevät elämän loppuun, kuolemaan ja kuolemiseen liittyviä kysymyksiä. Hän selvittää mm. miten kuolemasta puhutaan, millaisia mielikuvia ja rituaaleja kuoleman läheisyydessä esiintyy sekä mitä erilaisia välineitä kuolemaan johtavaan sairauteen sairastuneilla on käytössään kuolevaisuuden käsittelyssä.

Buttersin analyysissa hahmottui erilaisia metafyysisesti merkittäviä ja voimaannuttavia kehyksiä, kuten uskonto. Näistä kehyksistä estetiikka ja luonto olivat toimivimpia ja tehokkaimpia tutkimukseen osallistuneille. Estetiikka ja luonto tarjosivat käytännöllisiä välineitä työstää ajatusta lähestyvästä kuolemasta ja auttoivat löytämään eksistentiaalista lohtua sekä metafyysisiä oivalluksia elämän loppuhetkillä.

Väitös tarkastettiin Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa 30.1.2021 klo 10.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Heldassa.