Fyysinen aktiivisuus, lannerangan nikamakoko ja Modic-muutokset keski-iässä

Nikamamurtumat heikentävät merkittävästi ikääntyvän väestön liikuntakykyä ja elämänlaatua. Se aiheuttaa myös suuria kustannuksia terveydenhuollolle. Vähintään kohtuukuormitteisella fyysisellä aktiivisuudella on positiivinen vaikutus selkärangan nikamien kokoon keski-iässä molemmilla sukupuolilla. Elämänikäistä fyysistä aktiivisuutta voidaan pitää yhtenä varteenotettavana nikamamurtumien ennaltaehkäisykeinona.

-Yksilötasolla tutkimustuloksia voidaan käyttää hyväksi motivoidessa ihmisiä aktiiviseen elämäntapaan ikään katsomatta. Toisaalta laajemmassa mittakaavassa tuloksilla on kansanterveydellistä ja kansantaloudellista merkitystä: Tuloksiin pohjautuen voidaan kehittää entistä täsmällisempiä hoitolinjauksia terveydenhuoltohenkilökunnan käyttöön, toteaa Modarress Julin.

Väitöskirjan muissa osatutkimuksissa selvitettiin fyysisen aktiivisuuden yhteyttä lannerangan Modic-muutosten riskiin sekä lannerangan nikaman koon ja Modic-muutosten välistä yhteyttä. Modic-muutokset (alaryhmät 1, 2 ja 3) ovat magneettikuvauksessa nähtäviä selkänikamien luuydinmuutoksia, jotka ovat yksi pitkittyneeseen selkäkipuun yhdistetty löydös. Modic-muutoksiin ei ole täsmähoitoa, koska niiden perimmäinen syntytapa on edelleen selvittämättä.

-Alaselkäkipu on yleisin työikäisten toimintakykyä heikentävä sairaus. Modic-muutoksiin vaikuttavien tekijöiden kartoittaminen on tärkeää, jotta voitdaan kehittää tehokkaampia ennaltaehkäiseviä keinoja ihmisten työ- ja toimintakyvyn sekä hyvinvoinnin edistämiseksi, pohtii Modarress Julin.

Tutkimustulosten perusteella vähintään kohtuukuormitteinen fyysinen aktiivisuus näyttäisi olevan yhteydessä lannerangan tyypin 2 Modic-muutoksien suurempaan todennäköisyyteen miehillä vahvistaen teoriaa mekaanisen ylikuormituksen ja tyypin 2 Modic-muutosten yhteydestä. Lisäksi lannerangan Modic-muutokset saattavat olla yhteydessä korkeampaan nikamaan.

Lääkäri Modarress Julin väittelee 22.10.2021 klo 12:00. Kustoksena on Oulun yliopiston professori Jaro Karppinen.

https://www.oulu.fi/yliopisto/node/212522

Tekstikooste: Anne-Maj Aunula