Lasten lihavuuden hoito toteutuu turhan harvoin yhteistyössä perheen kanssa

Sekä kouluterveydenhoitajat, että -lääkärit tunnistavat lapsen ylipainon ja lihavuuden hyvin kouluterveystarkastuksissa. Hoito on kuitenkin useimmiten seurantaa konkreettisten toimien sijaan ja ala-asteikäiset lapset ovat useimmiten yksin ylipainoon liittyvillä vastaanotoilla.

LL Paula Häkkäsen väitöstutkimuksessa todettiin että, lasten lihavuus alkaa aikaisin ja on pysyvää. Ylipainolle ja lihavuudelle voitiin havaita erilaisia kehityskulkuja. Suuri osa ylipainoisista lapsista kuului tasaisen ylipainon käyrälle. Lihavuutta oli enemmän lapsilla, joita kiusattiin koulussa, joilla oli oppimisen haasteita tai joiden perhe oli kohdannut kriisejä. Ylipainon kehittyminen lihavuudeksi oli tytöillä yhteydessä yksinhuoltajuuteen ja eroperheeseen sekä pojilla kiusatuksi tulemiseen ja perheen kriiseihin.

On tärkeää tunnistaa lapset, joilla on suurin riski kehittää lihavuus ja joilla lihavuus todennäköisimmin jatkuisi aikuisikään. Näin tuki ja hoito voidaan kohdistaa riittävän ajoissa, jo ennen varsinaista lihavuutta, niihin, joiden paino alkaa kehittyä epäsuotuisasti.

LL Paula Häkkäsen väitös "OVERWEIGHT AND OBESITY DEVELOPMENT AND SCHOOL HEALTH CARE INTERVENTIONS OVER PRIMARY SCHOOL YEARS" tarkastetaan Helsingin yliopistossa 22.1.2021 klo 13.

Väitös on seurattavissa verkossa.

Väitös on luettavissa verkossa.