Ikääntyneen oma näkökulma sekä läheisten ja pitkäaikaishoidon hoitajien käsitykset tärkeitä toimintakykyä määriteltäessä

TtM Vilhelmiina Lehto-Niskala tutki gerontologian väitöskirjassaan toimintakyvyn ja kuntoutuksen käsityksiä ympärivuorokautisen hoidon asukkaiden, heidän perheenjäsentensä sekä hoitajien näkökulmasta. Ikääntyneiden toimintakyvyn arviointi ja ylläpitäminen ovat tärkeitä ikääntymispolitiikan tavoitteita, mutta toimintakyvylle ja kuntoutukselle ei ole yhtenäistä ymmärrystä.

– Toimintakyvystä ja sen tukemisesta puhuttiin yhtäältä hoivapolitiikan ja sen sanaston kautta ja toisaalta hoidon arjen lähtökohdista, Lehto-Niskala summaa tutkimuksensa tuloksia.

Kokonaisvaltaisen kuvan saamiseksi ympärivuorokautisen hoidon asukkaan toimintakyvystä, tarvitaan muitakin, kuin hoitajien näkökulma.

– On tärkeää, että ikääntyneen ihmisen toimintakyvystä puhuttaessa otetaan huomioon sekä ikääntyneen itsensä että hänen läheisensä näkökulmat, Lehto-Niskala painottaa.

Terveystieteiden maisteri Vilhelmiina Lehto-Niskalan gerontologian alaan kuuluva väitöskirja Toimintakyky hoivapolitiikan ja hoidon arjen risteyksessä: Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoidon asukkaiden, heidän perheenjäsentensä sekä hoitajien käsityksiä toimintakyvystä ja kuntoutuksesta tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 27.8.2021 klo 12 alkaen Kaupin kampuksella Arvo-rakennuksen luentosalissa F114, Arvo Ylpön katu 34. Vastaväittäjänä toimii professori Heli Valokivi Jyväskylän yliopistosta. Kustoksena toimii professori Marja Jylhä.

Väitöstilaisuuteen voi osallistua etänä.

Väitöskirja luettavissa verkossa.

Kuva: Paavo Niskala

Teksti: Katja Kosonen