Keuhkoahtaumatautia sairastava tarvitsee kohdennettua ohjausta

Hoitotyön tutkimussäätiön tutkija, TtM Hannele Siltanen tutki väitöstutkimuksessaan keuhkoahtaumatautipotilaiden saamaa ohjausta. Keuhkoahtaumatauti on kansainvälisesti yleinen kuolinsyy ja Suomessakin tautia sairastaa noin 200000 ihmistä. Yleisin taudin aiheuttaja on tupakointi. Oman tupakoimiskäyttäytymisen yhteys sairastumiseen voi aiheuttaa häpeää ja syyllisyyttä ja heikentää hoitoon hakeutumista.

— Meillä jokaisella tulee kuitenkin olla yhdenvertainen oikeus saada hyvää hoitoa riippumatta siitä, mikä sairauden on aiheuttanut, painottaa Siltanen.

Tutkimuksessa tutkittiin sairaanhoitajien ja lääkäreiden tarjoamaa ohjausta taudin vakaassa vaiheessa, jolloin hoitokäyntejä on noin yksi vuodessa. Tutkimuksessa selvisi, että keuhkoahtaumatautia sairastavien näkemys tarpeellisesta ohjaussisällöstä on erilainen kuin terveydenhuollon ammattilaisilla. Ammattilaisilla oli tutkimuksen mukaan tapana tarjota ohjausta, joka painottui lääketieteelliseen tietoon. Lyhyistä ajanvarauksista huolimatta asiakkaat kaipaavat vastauksia kokonaisvaltaiseen tiedontarpeeseen. Myös omaiset tulisi ottaa mukaan ohjaukseen ja hoitoon viimeistään taudin edetessä.

Siltanen on ollut mukana Hotuksen 2018 julkaistun Hotus-hoitosuositus® keuhkoahtaumatautia sairastavan omahoidon ohjauksen sisällöistä, työryhmässä.

TtM Hannele Siltasen hoitotieteen väitöskirja Keuhkoahtaumatautia sairastavan tiedontarpeisiin kohdentuva omahoidon ohjaus tarkastetaan Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 28.5.2021 kello 12 alkaen.

Väitös on seurattavissa verkossa.

Väitös on luettavissa verkossa.

Valokuva: Hämeenlinnan Raatikuva

Teksti: Katja Kosonen