Keuhkojen toiminta bronkioliitin jälkeen

Bronkioliitti eli ilmatiehyttulehdus on viruksen aiheuttama alahengitystieinfektio lapsilla. Se voi johtaa sairaalahoitoon erityisesti pienillä lapsilla.

Sairaalahoitoisen bronkioliitin jälkeen keuhkojen toimintahäiriöitä on kuvattu lapsilla ja aikuisilla. RS-viruksen aiheuttama bronkioliitti näyttäisi liittyvän erityisesti palautumattomaan keuhkoputkien toiminnan häiriöön eli sellaiseen häiriöön, mikä ei palaudu normaaliksi bronkodilataattorilla (keuhkoputkia avaavalla lääkkeellä).

Keuhkojen toiminta ei kuitenkaan ole poikkeava kaikilla bronkioliitin sairastaneista lapsista. Riskiryhmien tunnistaminen on tärkeää, jotta keuhkojen toiminnan heikentymistä voitaisiin ehkäistä ja lääkehoito sekä seuranta kohdistaa oikein.

Tavoitteena oli tutkia lasten keuhkojen toimintaa 10-13 vuoden iässä varhaisessa imeväisiässä sairastetun bronkioliitin jälkeen. Tuloksia vertailtiin bronkioliittiryhmän ja iän sekä sukupuolen suhteen vakioidun kontrolliryhmän välillä. Ylipainon merkitystä ja Tollin kaltaisia reseptoreita (TLR) koodaavien geenien yksittäisten emästen muutosten merkitystä arvioitiin keuhkojen toimintaan bronkioliitin sairastaneilla lapsilla. Tarkoituksena oli myös tutkia riskitekijöitä palautumattoman keuhkojen toiminnan häiriön esiintymiseen bronkioliitin jälkeen.

Varhaisessa imeväisiässä sairastettu sairaalahoitoinen bronkioliitti lisäsi riskiä keuhkojen toiminnan häiriöille varhaisessa nuoruusiässä. Palautumattomia keuhkofunktion toiminnan häiriöitä esiintyi bronkioliitin sairastaneilla lapsilla jo 10-13 vuoden iässä. FEV1/FVC oli matalampi ylipainoisilla kuin normaalipainoisilla bronkioliitin sairastaneilla lapsilla.

Sitä vastoin TLR10 geenivariaatio liittyi parempiin bronkioliitin jälkeisiin FEV1/FVC arvoihin. Lapsilla, jotka olivat saaneet astmadiagnoosin jo ensimmäisenä elinvuotenaan, oli kohonnut riski palautumattomille keuhkofunktiomuutoksille. Esikouluiässä mitatun IOS tutkimuksen tulos ennusti palautumattoman keuhkojen toiminnan häiriön esiintymistä 10-13-vuotiaana.

Lääketieteen ja biotieteiden tohtoriohjelma

Riikka Riikonen

Tampereen yliopisto

Väitöspäivä 26.11.2021

https://trepo.tuni.fi/handle/10024/134715

Tekstikooste: Anne-Maj Aunula